Leif Flemming Bakke gjenvalgt som leder av Tønsberg Høyre

Leif Flemming Bakke ble i kveld gjenvalgt som leder av Tønsberg Høyre. Ny 1. nestleder og leder av Politisk Utvalg ble Marit Haukom. Det nye styret består for øvrig av: 2. nestleder og leder av Organisasjonsutvalget Anna Martin, Anders Jørgen Nordheim, Anette Haldorsen, Anders S. Larsen og Unn Eia. Varamedlemmer er Harald Berg og Renate Rehn.


Jens Christian Mikkelsen ble takket for innsatsen i vervet som 1. nestleder og Jan Helge Kaiser som styremedlem. Som revisor ble gjenvalgt Hilde Mikkelsen med Ove Buan som vara. Valgkomiteen ble ledet av bystyremedlem Ida H. Sakshaug.