Lise L. Mandal (H) gleder seg til å møte velgerne og bidra til fire nye år for Erna

Lise Lorentzen Mandal (46) er klar for valgkamp. Etter en fin sommer sammen med familie og venner ser hun frem til både å møte velgere, og den politiske hverdagen som folkevalgt i Tønsberg. Men selv om flere politiske saker står i kø i lokalpolitikken, er det viktigste for henne akkurat nå å bidra til at Erna får fire nye år som statsminister.


-Vi har fortsatt mye ugjort, selv om jeg er fornøyd med det vi har fått til i norsk politikk i de fire første årene, smiler en sommerbrun Lise, glad for at resultatene av regjeringens politikk nå viser seg så tydelig.

Hvorfor er Høyre ditt parti?

- Det er grunnleggende viktig for meg at jeg kan trekke referanser mellom mitt eget verdisyn og det partiet jeg skal tilhøre. Høyres verdisyn stemmer overens med det jeg mener er riktig for meg.

Som kommunepolitiker, hvorfor er det viktig å delta i stortingsvalgkampen?

- Høyre står for en helhetlig politikk, basert på verdier som ligger til grunn for våre løsninger, så vel på riksplan som lokalt. Da er det viktig at velgerne får møte både stortingskandidatene våre samt oss lokale tillits- og folkevalgte, mener Lise. Hun opplever tilbakemeldingene fra velgere veldig viktig i sitt politiske engasjement i Tønsberg.

Hvorfor engasjerte du deg politisk?

-Jeg ble oppringt av nominasjonskomiteen for Tønsberg Høyre og jeg takket ja til å stå på listen til kommunevalget 2015, etter seks måneders betenkningstid. Det var starten, men når jeg først ble engasjert, var det jo for at jeg ønsker å være med å gjøre en forskjell i kommunen og bidra til gode beslutninger som kommer innbyggerne i kommunen til gode.

 Hva ønsker du å oppnå med ditt politiske engasjement?

-Jeg ønsker å bidra til å skape en god kommune å bo, arbeide og vokse opp i, og generelt gjøre Tønsberg til en attraktiv kommune.

Hvilke saker/områder i politikken engasjerer deg spesielt?

-Siden jeg er nestleder i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse, er jeg naturlig nok opptatt av sakene innen de feltene.  "En kommune uten idrett og kultur er ingen kommune".

 -Nå er vi jo også i prosessen med sammenslåingen med Re, og det er klart at det engasjerer. Det er en utrolig spennende prosess, og jeg er stolt av de som jobber med dette nå, uavhengig av parti. Jeg er helt sikker på at det kommer til å bli en bra kommune med gode verdier. I tillegg har vi jo også viktige saker som fastlandsforbindelse og ny jernbane, fortsetter Lise som gleder seg over vedtaket om nytt sykehjem på Hogsnes.

-Det blir spennende å se hvordan utformingen blir der. Her har vi muligheten til å lage et topp moderne sykehjem på alle måter, sier Lise og minner om hovedfokuset for alle politikere:

-Å gi innbyggerne gode tilbud i alle faser av livet, avslutter hun.

Navn: Lise Lorentzen Mandal

Medlem av Tønsberg bystyre og nestleder for Utvalg for kultur, idrett og folkehelse

Alder: 47

Jobb: Opplærings og KS leder hos Maritimt Kompetansesenter

Bosted: Eik