Lise L. Mandal optimistisk for Saga Oseberg etter statsrådens besøk

Høyres Lise L. Mandal er glad og optimistisk etter statsråd Monica Mælands besøk hos Saga Oseberg denne uka. Som kulturpolitiker i Tønsberg følger hun ankeprosessen mot Sjøfartsdirektoratets pålegg overfor vikingskipet. At statsråden selv fikk møte Osebergentusiastene og ta skipet i øyensyn, mener Lise er av stor betydning. Hun var selv med i statsrådens delegasjon på Brygga.

-Statsråden kunne naturlig nok ikke love noe eller uttale seg om sikkerhetspåleggene.  Som part i ankeprosessen ville dette gjort henne inhabil. Men hun fikk en god presentasjon av situasjonen i går, ikke minst ble sikkerheten vektlagt, noe som jo er det Sjøfartsdirektoratet mener må utbedres, sier Lise L. Mandal. Vestfold Høyres stortingskandidater var også til stede og ga også uttrykk for at dette er en sak de prioriterer.

-Dess flere som arbeider for at Saga Oseberg igjen kan glede både innbyggere og tilreisende med en tur på fjorden, dess bedre, fastslår Lise og understreker at vikingskipet ikke bare er viktig for Tønsberg, men for hele Vestfold.

Billedtekst:

Her er Lise L. Mandal sammen med Vestfold Høyres stortingskandidater Lene Wstgaard-Halle, t.h. og Erlend Larsen ombord i Saga Oseberg under statsrådens besøk.