Marit Haukom (65) ny i Høyre og- «en terrier når noe går henne imot»

 — Folk må slutte å klage! I dag drukner stemmene til dem som virkelig trenger oppmerksomhet og hjelp, i støyen fra alle oss som lever våre gode liv her i Norge, sier en engasjert Marit Haukom. Den pensjonerte sjefredaktøren har det travelt om dagen. Fra morgen til kveld følger hun valgkampen. Som så mange ganger før, er hun på jakt etter lokale saker og vinklinger på rikspolitikken. Men i denne stortingsvalgkampen er det ikke leserne av Tønsbergs Blad som nyter godt av hennes prioriteringer og skriverier. Nå er det følgerne av Tønsberg Høyres FB- og hjemmesider, som er leserne.


Ikke bare mild

 

Tønsberg Høyre har tatt en prat med den pensjonerte sjefredaktøren. Ikke overraskende er hun slett ikke bare mild og reflekterende.

Etter et helt arbeidsliv i mediene trives Marit med å bistå et politisk parti på kommunikasjonssiden. -Noe er likt, forteller hun. Men det meste er forskjellig. I mediehuset handlet alt om balanse. Saker med bare en kilde er FY i politisk journalistikk!

-For Tønsberg Høyre er oppgaven å formidle partiets politikk, først og fremst gjennom lokale representanter. Men kravet til etterrettelighet, er det samme. Det skal være riktig, det vi formidler. Og budskapet skal presenteres på en hyggelig måte, opplyser Marit.

Ny i Tønsberg, ikke fersk i Høyre

Selv om Marit fortsatt er ny i Tønsberg i denne omgangen, er hun på ingen måte fersk i Høyre. (Som bosatt på Vear, ble hun en del av kommunen ved siste årsskifte. Men hun har tidligere bodd mange år i Tønsberg, siste gang 16 år på Eik.).  På 1980-tallet representerte hun partiet som hovedutvalgsleder for helse- og sosial i Borre kommune, var kommunestyremedlem og 2. nestleder i Vestfold Høyre.

-Den gangen brant jeg for barnehageutbygging, ungdomsklubber og eldreomsorg. Det var så mye ugjort. Som småbarnsmamma og yrkesaktiv, følte jeg på kroppen fraværet av heldagsbarnehager. I dag er jeg mer opptatt av innholdet i barnehagene. Engasjementet for unge og eldre er det samme, forteller Marit.

En terrier når noe går henne imot

I Tønsberg Høyre er vi blitt vant til at Marit lager sakene vi legger ut. Vi har lært henne å kjenne som en drivende kraft i partiorganisasjonen, med blikk for å jobbe systematisk mot langsiktige mål.  Marits medieerfaring og samfunnsengasjement har tilført partiet uvurderlig kompetanse innen kommunikasjon. Her er noe av det partikolleger sier om henne:

 «En energibombe, slagkraftig, kreativ, saklig, utrolig hjelpsom. Hun er super å ha i partiet, ikke minst strategisk. Lett å bli kjent med. Og hun har et stort hjerte for utrettferdighet og det hun brenner for. Spesielt overfor de unge er hun en inspirasjon og støtte».

Marits eget motto er: -Det hjelper ikke å ha de riktige løsningene, dersom ingen vet om det

Hvilke saker/områder i politikken engasjerer deg spesielt?

-Jeg engasjerer meg lett! Sentrumsutviklingen i Tønsberg med fokus på byens identitet og sjel samtidig som det fortettes, er kjempeviktig! Her har Høyre både hatt og har en førende rolle for å sikre at vi tar vare på historien til byen samtidig som vi utvikler den videre. I tillegg er jeg opptatt av dem som faller utenfor, enten det gjelder rus, psykiatri, ensomhet, flyktningstatus eller andre årsaker. Inkludering i fellesskapet i regi av både private og det offentlige er svært viktig for meg. Hvordan vi tar vare på de svakeste, viser kvaliteten på velferdsstaten. Likeledes tilrettelegging for nye arbeidsplasser, en god helse- og sosialomsorg og -skole! Og, at Tønsberg igjen kan bli Norges sykkelby!

  -Hvorfor engasjerte du deg politisk?

 -Jeg ønsker å bidra til samfunnsutviklingen, både lokalt og nasjonalt. Altfor mange sitter på sidelinjen og kritiserer. Tønsberg er min by og kommune. Og Høyre har vært mitt parti hele livet. Da jeg ble sjefredaktør første gang i 1986 i Gjengangeren, Horten, meldte jeg meg ut av Høyre. Tiden for å blande politikk og journalistikk var over. Men som pensjonist er jeg fri og frank, og kan gjøre hva jeg vil. Da kommunesammenslutningen ble et tema i Stokke, våknet det gamle samfunnsengasjementet i meg. Jeg var med både på å etablere Innbyggerlista og å legge den ned. Da forespørselen kom fra Tønsberg Høyre om jeg ville bidra, svarte jeg selvfølgelig ja. Med stor glede!

Hvorfor er Høyre ditt parti?

 -Tilliten til enkeltmennesket og valgfrihet er avgjørende viktig for meg. Høyre arbeider for at «hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv og sin egen fremtid basert på respekt for andre og for fellesskapet». Samtidig er et godt sosialt sikkerhetsnett for dem som faller utenfor, sentralt for meg. Høyres politikk ivaretar begge disse grunnleggende verdiene.

 Hva ønsker du å oppnå med ditt politiske engasjement?

 -Å påvirke samfunnsutviklingen lokalt samt å bidra til et sterkt, tydelig og synlig Høyre i Tønsberg, svarer Marit og legger til at den forestående kommunesammenslutningen med Re opptar henne sterkt.

 - Her opplever jeg at jeg har noe å bidra med, etter erfaringen med grensesaken på Vear. Den var en kraftfull demonstrasjon av innbyggernes betydning. Tønsberg bystyre og forhandlingsutvalg fortjener stor ros for måten de behandler Re kommune og dens innbyggere på. Likeverdighet og respekt er nøkkelordene for å få en vellykket sammenslutning. Jeg synes vi er på god vei, avslutter Marit.

Selv om Marit er fersk i Tønsberg Høyre, er engasjement i foreningslivet og lokalsamfunnet ikke noe nytt for henne. Jobb og familiesituasjon førte til at hun har bodd fem forskjellige steder i Vestfold.

Frivilligheten er limet

 -Overalt så jeg betydningen av frivilligheten. At foreldrene engasjerte seg i alt fra skolen og barnas fritidsaktiviteter til dugnad i borettslaget eller velforeningen. Ofte fremstilles dette som en byrde. For meg var det inngangsporten til nye bekjentskaper, livslange vennskap og ikke minst muligheter til å slå røtter i mitt nye lokalsamfunn. I tillegg til at jeg kunne være med mine egne barn i deres fritidsmiljø.

For Marit er frivilligheten limet i samfunnet. - Jeg er stolt av å tilhøre et parti som bygger opp under det verdifulle arbeidet de uavhengige organisasjonene tilfører fellesskapet, og ikke minst sikrer gode rammevilkår.  Foreningslivet er også en inngangsport til fellesskap for dem som rammes av det såkalte utenforskapet, sier hun.

Det klages altfor mye!

På tampen tillater den gamle sjefredaktøren seg å komme med et hjertesukk: -Det klages altfor mye i Norge! Klart at en del kunne vært bedre.  Men som samfunn, er vi så priviligerte- uavhengig av regjering og stortingsflertall. Mitt liv førte meg ut i verden. Møtet med korrupsjon satt i system, enorme forskjeller og sosial utrygghet, har åpnet øynene mine for heldig jeg og mine barn er som ble født i Norge.

 Hvis folk kunne bruke litt av den tiden de syter og klager på sosiale medier til å ta et tak i nærmiljøet sitt, ville mye være gjort. Og alle de som skjeller og smeller på politikere bør stille seg til disposisjon for de politiske partiene når lokalnominasjonene kommer om kort tid. Folk må slutte å klage! Rett og slett fordi i dag drukner stemmene til dem som virkelig trenger oppmerksomhet i støyen fra alle oss som lever våre gode liv her i Norge, sier en engasjert Marit Haukom.

 Marit Haukom, Vear. (65) år

Styremedlem i Tønsberg Høyre fra 2016 og medlem av Politisk Utvalg. Ansvarlig for partiets sosiale medier.

Pensjonert sjefredaktør og adm. direktør i blant annet Tønsbergs Blad.  Nestleder i Innbyggerlista og kommunestyremedlem i Stokke 2014-2016. Samboer, mamma til to- og matmoren til Golden retrieveren, Leo!