"Mary-Ann Oshaug et forbilde i vårt samfunn"

OSHAUG OG INCESTSENTERET HYLDET I KVELD
"Mary-Ann Oshaug har gjennom sin innsats blitt et forbilde i vårt samfunn". Dette fastslo ordfører Petter Berg da han holdt tale i kveld under nyttårskonserten til inntekt for Incestsenteret i Tønsberg. 
Nedenfor kan du lese ordførerens tale.

Kjære venner av Incestsenteret!

Egentlig skulle jeg ønske at verden hadde vært slik at det ikke hadde vært behov for noe Incestsenter i det hele tatt. Men slik er verden dessverre ikke skapt. Menneskets mørke side gjør at det mer enn noen gang er behov for Incestsenteret og de gode menneskene som jobber der. Tallenes klare tale er at antall telefonhenvendelser ifjor økte med 11 prosent og nådde et antall av 17.685. Antall henvendelser på SMS var 4.233, en økning på 14 prosent.

Incestsenteret ble stiftet som en støttetelefon i 1988. I 1991 flyttet senteret inn i eget hus i Glitneveien, og sysselsetter nå 19 ansatte, hvorav 8 er heltidsansatt og 11 jobber på deltid. Samtlige er kvinner. Det økonomiske grunnlaget er sikret med avtaler med Helse Sør-Øst og 12 Vestfold-kommuner med Tønsberg som vertskommune.
Senterets målsetting er å bekjempe incest ved å påvirke til forandring av de faktorer i samfunnet som er med på å opprettholde seksuelle overgrep mot barn, drive forebyggende arbeid og bidra til å gi alle som har opplevd seksuelle overgrep et bedre liv.

At senteret i det hele tatt ble startet opp skyldes en enkelt person. Til tross for sine egne dypt tragiske erfaringer har Mary-Ann Oshaug, eller kanskje nettopp derfor, drevet et oppofrende og utrettelig arbeid for å lindre og forebygge incest og dets konsekvenser.
Hun har gjennom sin innsats blitt et forbilde i vårt samfunn, og har også overskudd til å delta i det politiske liv både som medlem av Bystyret og Utvalg for oppvekst og opplæring. Hun har hatt noen innlegg fra Bystyrets talerstol som har gjort dypt inntrykk, og vanligvis håndhever jeg strengt taletiden på 3 minutter, men jeg må innrømme at jeg har gjort noen unntak for Mary-Ann.

Jeg vil også benytte anledningen til å takke kulturlivet i Tønsberg som stiller så massivt opp til denne konserten, og det uten å kreve noe til
gjengjeld. Mangfoldet og mobiliseringen til denne konserten viser også bredden og kvaliteten i Tønsbergs kulturliv. Tusen takk til dere alle!

Vi har også nettopp rundet et årsskifte hvor Tønsberg er blitt utvidet med en bydel med rundt 2.400 nye innbyggere på Vear. Velkommen til dere alle. Sammen skal vi forene to lokalsamfunn til ett, og danne et godt oppvekst- og bomiljø.

Om tre år danner vi en ny kommune sammen med Re kommune, en ny kommune som i areal vil bli tre ganger så stort som Tønsberg er idag.
Det er derfor med stor optimisme og friskt mot jeg ser fram til et nytt år med blanke ark.

Godt nytt år!