MØT HØYRES GRUPPELEDER I BYSTYRET, RUNE SØRDALEN!Rune er opptatt av barn og unges oppvekstsvilkår og legger spesielt vekt på skoletilbudet. Han vil legge til rette for næringslivet, så det kan skapes flere jobber. Og sist, men ikke minst, er han opptatt av å sikre en forsvarlig økonomisk drift av kommunen.

Hvilken visjon har Høyres gruppeleder for Tønsberg? Hvilken beskrivelse vil han gi av byen som kan vise vei, motivere, inspirere og gi energi til både innbyggere og næringsliv?

«Tønsberg skal være det naturlige regionsenteret. En kommune som tar vare på innbyggerne sine, men også tar ansvar for de som bor rundt oss i andre kommuner». 

• Hva er det beste med Tønsberg?
«Det er min by og min kommune! Jeg er født og oppvokst her og har bodd hele livet mitt her. Kan ikke tenke meg å bo noe annet sted. Det er en passe stor by med de tilbudene jeg trenger i hverdagen. Og trenger jeg noe mer, er det ikke langt til Oslo og hjem igjen. Så er det selvfølgelig menneskene, brygga, Slottsfjellet og skjærgården».

• Hvordan vil du beskrive Tønsberg?
Min by. En litt stor småby hvor mennesker er opptatt av å ha det godt.. 

• Hva slags omdømme ønsker du at Tønsberg skal ha?
Tønsberg skal være det naturlige regionsenteret. En kommune som tar vare på innbyggerne sine, men også tar ansvar for de som bor rundt oss i andre kommuner.

• Hvilke hovedutfordringer står Tønsberg overfor?
Ser bare muligheter  Men vi må få løst samferdselsutfordringene (som vi jo er på vei til). Pr. nå er det litt for mange løse tråder i forhold til Bypakken og jernbanen. Det bremser utviklingen av byen.
Det blir viktig å få til gode prosesser når vi skal bygge en ny kommune med innbyggerne fra Vear og Re. Vi må klare å ta det beste fra alle og lage noe nytt som er enda bedre.
Vi må også jobbe målrettet mot å hele tiden levere gode tjenester til innbyggerne, spesielt innen skole og helse.

• Hvorfor engasjerte du deg i politikken? 
Var litt aktiv i ungdommen og har alltid vært samfunnsengasjert, men det politiske engasjementet blusset opp igjen etter en runde med justering av skolekretsgrenser som kunne ført til at barna i nabolaget stod i fare for å havne på ulike skoler. 
Hadde en del kommunikasjon med politikere fra Høyre, og ble senere spurt om å stå på listen til bystyret. Tenkte da at jeg ikke hadde rett til å klage på politikernes avgjørelser hvis jeg ikke ville bidra selv. Takket derfor ja til å stå på listen 

• Hvorfor valgte du Høyre?
Høyre er det partiet som jeg alltid har følt er riktig for meg. Skyldes selvfølgelig en konservativ grunnholdning og at de ofte prioriterer mine hjertesaker. Tror også mye ligger i at de prioriterer den private eiendomsretten høyt, og at vi ikke skal ha større offentlig sektor enn nødvendig for å ivareta innbyggernes og næringslivets behov. «Vi må skape for å kunne dele.»

• Hvilket områder av politikken er de viktigste for deg?
Barn og unges oppvekstsvilkår, med hovedfokus på skole. Legge til rette for næringslivet så det kan skapes flere jobber. Og noe så kjedelig som å sikre en forsvarlig økonomisk drift av kommunen.

• Hvilken sak husker du best fra 2016?
Grensejusteringen på Vear, Vedtak om kommunesammenslåing med Re og Tønsberg ute av ROBEK.

• Hva gledet deg mest som lokalpolitiker i 2016?
«Grensejusteringen på Vear, Vedtak om kommunesammenslåing med Re og Tønsberg ute av ROBEK».

• Hva tror du blir den viktigste saken i 2017?
«Forhandlingene med Re og Bypakke Tønsbergregionen med alle delprosjektene».

NAVN: Rune Sørdalen
ALDER: 47 år
YRKE: Daglig leder |
HJEMSTED: Råel
POLITISKE VERV: Gruppeleder Bystyret, Medlem i Formannskap, Havnestyre, Administrasjonsutvalg, Politiråd, og sist men ikke minst SU ved Presterød Ungdomsskole
ANTALL ÅR I POLITIKKEN: 5