Hva er viktig for Høyres folkevalgte i nye Tønsberg? Møt Frank Pedersen

Høyres støe kurs i vanskelige saker som Fastlandsforbindelsen og økonomisk ansvarlighet, gledet kommunestyremedlem Frank Pedersen mest i 2019 sammen med det gode samarbeidet på tvers av partiene i bystyret.
 

-Å få Tønsberg kommune i økonomisk i balanse er det nye kommunestyrets største utfordring.   Dette mener Høyres Frank Pedersen. Med sine 22 år i lokalpolitikken i tidligere Tønsberg kommune, kjenner han på ansvaret som nå påhviler de nye folkevalgte.

 Men parallelt med dette viktige arbeidet er han opptatt av å sikre en forutsigbar og fornuftig utbygging av storkommunen. Og for Frank Pedersen er det ensbetydende med en god miks av næring, bolig, skole/barnehage med grønn profil.

Hva tror du blir den viktigste saken i 2020?


-Utarbeidelsen av Kommuneplanens samfunnsdel og forberedelser til arealplanen, svarer Frank uten å nøle.

Hvordan vil du beskrive Tønsberg?

-En kommune hvor alle heier på hverandre og samarbeider

Hva er det beste med nye Tønsberg?

-Uten tvil at vi klarte å gjennomføre en sammenslåingsprosess preget av raushet og likeverdighet. Dette vil resultere i at alle føler seg som en del av den nye kommunen. Nå blir det opp til alle å bidra til dette. Og vi politikere må gå foran.

Hva slags omdømme ønsker du at Tønsberg skal ha?

-Raushet, forutsigbarhet og at alle skal føle seg velkomne

Hvilket områder av politikken er de viktigste for deg?

-Arealpolitikk og samfunnsutvikling

Hvilken saker husker du best fra Tønsberg bystyre i 2019?

-Klima og Energiplanen, fastlandsforbindelsen og ny svømmehall.

Hva gledet deg mest som lokalpolitiker i 2019?

-Høyres støe kurs i vanskelige saker som Fastlandsforbindelsen og økonomisk ansvarlighet. Og det gode samarbeidet på tvers av partiene i bystyret.

Hva tror du blir den viktigste saken i 2020?

-Kommuneplanens samfunnsdel og forberedelser til arealplanen

Hvorfor engasjerte du deg i politikken?

- Fordi jeg ønsker å være med å bidra til en positiv kommune hvor innbyggerne er stolte av kommunen sin.

Hvorfor valgte du Høyre?

-Fordi Høyre har fokus på innbyggerne. Vi tar vår ombudsrolle alvorlig og nettopp derfor er det menneske som står i sentrum ikke systemet.

 

NAVN: Frank Pedersen

ALDER: 56

HJEMSTED: Sandeåsen

POLITISKE VERV: Medlem av kommunestyret og medlem av Utvalg for Plan og Bygg

ANTALL ÅR I POLITIKKEN: 22