Høyres nye styre klart for å ruste partiet for kommunevalget 2023

Tønsberg og Re Høyres nye styre fotografert på det konstituerende møtet. F.v. Stig Nilsen, Hilde Mikkelsen, Kirsti Søyland, Pål Aas, Tove Øygarden, Rune Sørdalen, Christine Kaalsaas, Anita Kristiansen, Leif Flemming Bakke og Pål W. Olsen.

-Med dette styret har Høyre alle forutsetninger for å gjøre en god jobb! Og det er viktig. For nå starter arbeidet med å ruste partiet best mulig til kommunevalget om fire år. Vi skal utvikle Høyre både organisatorisk og politisk.


Dette sier leder Leif Flemming Bakke i en kommentar etter Tønsberg og Re Høyres konstituerende styremøte siste uke. Han viser til bredden, erfaringen og kompetansen styret besitter.

-Høyre har ikke hatt et så aktivt, fremoverlent og tungt styre på lenge, oppsummerer han.

Hvorfor er det viktig?

-Gode valgresultater kommer ikke av seg selv! Mitt mål som leder er å legge til rette for at Tønsberg Høyre skal gjøre et knallvalg i 2023. Da må vi starte allerede nå, sier Leif Flemming Bakke som er spesielt glad for at 1. nestleder Marit Haukom tok gjenvalg ved årsmøtet nylig.

-Marit har nedlagt et stort og viktig arbeid for Høyre på så mange områder i de siste årene som vi har hatt gleden av å ha henne med i styret. En ting er hennes store engasjement på sosiale medier. Minst like viktig er resultatene hun leverte som leder av vårt Politiske Utvalg. Under hennes ledelse bidro PU med nær 20 kandidater til kommunevalglisten vår, og mange av dem er i dag med i vår nye kommunestyregruppe. I tillegg bidro de aktivt til utviklingen av Høyre politiske program for den kommende fireårsperioden. Nå er Marit klar for å bygge opp et nytt PU med aktive medlemmer som kan bidra til å sette Høyre på den politiske dagsordenen.

Høyre-lederen er også svært fornøyd med å ha fått Rune Sørdalen og Tove Øygarden inn i styret. De besitter begge en stor kompetanse og erfaring som gruppeledere i Tønsberg og Re i valgperioden som nærmer seg slutten. Tove Øygarden har tidligere også vært leder av Re Høyre. Rune Sørdalen er partiets nye 2. nestleder og leder av organisasjonsutvalget.

-I tillegg har vi fått inn nye krefter, både yngre og eldre, som er klare til innsats, sier Leif Flemming Bakke.

Hvilke konkrete tiltak planlegges?

Allerede 23. januar får vi sammen med Færder Høyre besøk av Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H). Da inviterer vi medlemmene til en debatt om blant annet nødvendigheten av de store reformene. Videre følger vi opp med ulike tilbud til medlemmene gjennom årene med alt fra å engasjere seg i politikkutvikling i PU, delta på Blåtimen, Høyres kafe den første lørdagen i måneden på Bydelshuset samt flere medlemsmøter med aktuelle temaer.

Styrets sammensetning

Leder Leif Flemming Bakke, 1. nestleder og leder av Politisk Utvalg Marit Haukom, 2. nestleder Rune Sørdalen.- Sekretær Anders Jørgen Norheim, kasserer Hilde Kaasa Mikkelsen, kampanjeleder- Kirsti N. Søyland, nettredaktør Marit Haukom,  kvinnepolitisk ansvarlig Tove Øygarden, medlemsansvarlig Pål Aas, Unge Høyre-kontakt: Johanne Archer og Senior Høyre-kontakt Stig A Nilsen.

Varamedlemmer er: Christine Kaalsaas, Pål W. Olsen, Renate Rehn, Bjørn Auglend og Bjørn Auglend.

Høyres gruppeleder i nye Tønsberg kommunestyre Lise L. Mandal tiltrer styret.