Nominasjon av listekandidater til kommunevalget i Tønsberg/Re 2019

Medlemmene inviteres til å komme med forslag på kandidater.
Interimsstyret i Tønsberg og Re Høyre har oppnevnt nominasjonskomiteen som består av representanter fra Tønsberg Høyre, Re Høyre, Senior Høyre og Unge Høyre.  
Har du forslag til kandidater som kan stå på listen til Tønsberg/Re Høyre ved valget i 2019? Har du selv lyst til å så på listen? Da er tiden inne for å melde ifra til lederen av nominasjonskomiteen, Renate Rehn.

Forslag med navn sendes til denne mailadressen: rr@advisi.no.  

Alle som har betalt sin medlemskontingent til Tønsberg eller Re Høyre kan bidra med forslag. Renate håper at så mange som mulig benytter seg av denne muligheten til å påvirke nominasjonsprosessen. 

14. juni skal Høyres ordførerkandidat ved kommunevalget for nye Tønsberg kommune velges. Nominasjonsmøtet avholdes i Re kommune. Nominasjonskomiteen søker etter kandidater med et samlende og inkluderende vesen, erfaring samfunnsliv / næringsliv og med evne til å representere kommunen på en god og stolt måte.

15. november skal de øvrige listekandidatene nomineres på et møte i Tønsberg.  Nominasjonskomiteen ønsker å kunne legge frem et listeforslag som favner bredt i den nye storkommunen Tønsberg. Derfor ønsker vi forslag på unge, middelaldrende og eldre. Kvinner og menn. Og fra de ulike valgkretsene. Variasjon i bakgrunn er også viktig. 

Så derfor, kjære medlemmer håper vi å få inn riktig mange forslag. Alle vil bli behandlet seriøst. Vi sees på nominasjonsmøte i Re den 14. juni! 

Vel møtt! 
Renate Rehn, leder nominasjonskomiteen