Nominasjonskomiteen for kommunevalget 2019 oppnevnt

Det nyoppnevnte interimsstyret for Tønsberg og Re Høyre oppnevnte på sitt konstruerende møte mandag kveld nominasjonskomiteen til kommunevalget 2019. På et nominasjonsmøte 14. juni i Re, skal Høyres ordførerkandidat ved kommunevalget for nye Tønsberg velges. Den 15. november samles partiet til nytt nominasjonsmøte. Denne gang i Tønsberg. Der skal resten av listekandidatene velges.

Nominasjonskomiteen som skal fremme forslag til ordførerkandidat og øvrige listekandidater, ledes av Renate Rehn fra Tønsberg, oppvokst i Re. Totalt består komiteen av åtte medlemmer.  Her er navnene på medlemmene som mandag ble valgt av interimstyret:
Renate Rehn, leder, Jens Christian Mikkelsen, Marit Haukom og Svein Konrad Rui, Ellen Gjerpe Hansen, Georg Gran, Ivar Haagaas og Johanne Archer.
Nyvalgt leder og nestleder for interimstyret, henholdsvis Leif Flemming Bakke, Tønsberg, og Tove Øygarden, Re, opplyser at følgende kriterier er lagt til grunn ved utvelgelsen av nominasjonskomiteens medlemmer:
«Vedkommende er ikke listekandidat, har relevant kompetanse samt kjennskap til partiorganisasjonen og kommune-/bystyre-gruppen. I tillegg skal  komiteen totalt ha  en god balanse i kjønn og geografi».
Billedtekst:
Nyvalgt leder av nominasjonskomiteen for Re og Tønsberg Høyre, Renate Rehn (i midten) sammen med nyvalgt leder og nestleder for interimsstyret Leif Flemming Bakke, Tønsberg og Tove Øygarden, Re.