Ny tillitsvalgt i Tønsberg Høyre: Møt Anders S. Larsen (44), Vear

Anders S. Larsen er travelt opptatt med å planlegge Tønsberg Høyres første valgkamp på Vear. Men selv om han er ny som tillitsvalgt i Høyre, har han ledet valgkamp på hjemstedet før. For to år siden ledet han valgkampen for Innbyggerlista. Smilende konstaterer han at det er like lett å få folk til å stille opp for Høyre som det var for IL.


-Halve IL-styret er jo i dag tillitsvalgte i Høyre, sier Anders og legger til at han er stolt av å få være med i Høyre.

-Jeg er imponert over hvordan Høyre gjennom sine tillitsvalgte klarte å styre Tønsberg med stø hånd gjennom de krevende tider siste årene.

Hvorfor er Høyre et riktig valg for deg?

Jeg har stor sans for felleskapet og at vi skal dele vår verdiskapning. Men samtidig mener jeg at vi som enkeltmennesker trenger frihet og muligheter for å skape vår egen fremtid. Jeg tror det er en utopi at alle skal ha det likt og få det likt. Jeg tror på enkeltmennesket og at vi ønsker forskjellige løsninger. Høyre er for meg det partiet som favner dette best, svarer Anders som også har stor sans for Høyres skolepolitikk og ikke minst næringspolitikk.

Hvorfor engasjerte du deg politisk?

-Engasjementet kom gjennom kommunereformenen da Stokke-politikerne snudde og plutselig ville slå seg sammen med Sandefjord. Jeg så hvor ødeleggende det ville bli for utviklingen av lokalsamfunnet på Vear og Hogsnes om vi forble i to forskjellige kommuner. Jeg så også hvor viktig skolen og idrettslaget var i lokalsamfunnet og hvilke muligheter en samling i Tønsberg ville gi. Fra å være to små tettsteder, ville vi sammen kunne utvikle en viktig bydel i Tønsberg Vest. Innbyggertallet er garantien for dette, sier Anders, full av begeistring over sitt engasjement i Tønsberg Høyre.

 - Tønsberg er byen min. Jeg engasjerer meg for å delta i utviklingen av byen og på sikt bidra til at det blir et enda bedre sted å bo. Et viktig tema for meg er å utvikle enda flere arbeidsplasser i tiden som kommer. sier Anders som er styremedlem i Pulserende Kystperle.

Hva ønsker du å oppnå med ditt politiske engasjement?

Jeg er opptatt av å ivareta lokalsamfunnet på Vear der jeg bor, samtidig som jeg brenner for å utvikle Tønsberg og Tønsberg-regionen. Vi bør ikke fortsette å sende alle de kloke hodene på toget til Oslo, om vi vil  skape flere arbeidsplasser lokalt, sier Anders, vel vitende at Tønsberg har 130 % dekning av arbeidsplasser.

Hvilke saker/områder i politikken engasjerer deg spesielt?

Næringsliv, byutvikling, samferdsel og skole


 Navn: Anders S. Larsen (44)

 Jobb: Regiondirektør Adecco

Bosted: Vear

Sivil status Gift, 2 barn

Tillitsverv i Høyre: Medlem av Politisk Utvalg, 1. vararepresentant og fast møtende i Tønsberg Høyres styre

Styremedlem i Pulserende Kystperle