Tilgjengelige parkeringsplasser viktigere for Høyre enn gratis plasser for noen få heldige


-Tilgjengelige parkeringsplasser er viktigere enn noen få gratis plasser for de heldige som finner dem. Dette understreket Høyres gruppeleder Rune Sørdalen i bystyret torsdag før posisjonen stemte ned Ap’s forslag om å fjerne avgiften på 19 kroner for den første timen på 114 plasser i sentrum. Med 20 mot 19 stemmer fikk Høyre flertall for:


  • Som en hovedregel skal etablering av nye parkeringsplasser gå parallelt med reduksjon av eksisterende plasser, for at dette ikke skal gå utover næringslivet i sentrum
  • Det igangsettes en utredning av et nytt P-hus ved Tollbodgaten, enten i egen regi på kommunens tomt eller i samarbeid med andre.

Negativ miljøeffekt

Sørdalen fremholdt også det negative for miljøet ved Ap’s gratisforslag. -Vi vil få veldig mye letekjøring etter ledige gratis p-plasser, som i praksis alltid vil være opptatt. Det vil også sette oss mange år tilbake i forhold til mulighet til å få Bymiljøavtale. En slik avtale gir oss mange millioner i støtte til kollektivtransporten, og vil gi oss mulighet til å bygge det ut på en helt annen måte enn i dag, sa Sørdalen og understreket samarbeidet Høyre har hatt med det lokale næringslivet for å finne den beste løsningen for alle parter i denne saken. –Heller ikke de mener at en times gratis parkering for enkelte heldige bilister, løser utfordringene sentrum står overfor, sa han.

Ap’s gratisplasser skal fjernes

For Høyre er det også et viktig poeng ifølge Rune Sørdalen at omtrent halvparten av plassene AP foreslår gratis parkering på er planlagt fjernet i gatebruksplanen. Derfor vi må sikre at vi har gode alternativer klare før vi tar bort plassene. Derfor vil Høyre igangsette utredning om et nytt parkeringshus ved Tollbodgaten!

  Aps troverdighet?

Sørdalen stiller også spørsmålstegn ved Aps troverdighet i parkeringssaken. - I januar forutsatte de at gratis parkering ikke skulle medføre økte p-satser på andre plasser og tider. I bystyret sist torsdag foreslo de å finansiere dette med en økning av øvrige takster eller gjennom en annen inndekning. Høyre kan ikke være med på «hyggelige» vedtak uten å vite av hvem og hvordan regningen skal betales. Tønsberg trenger en stø kurs i det viktige arbeidet med å forme fremtidens sentrum ut fra interessene til brukerne, næringslivet og miljøet. Dette vil Høyre være garantisten for.

Bystyret vedtok for øvrig rådmannens innstilling om at Parkeringsstrategien for 2016-2022 endres ikke og at nåværende avgift på 19,- for første time opprettholdes.

Billedtekst:

Her ønsker Høyre et nytt parkeringshus.  Leder og nestleder for bystyregruppa, Rune Sørdalen og Ellen Lian på befaring på parkeringsplassen i Tollbodgaten.