Enstemmig formannskap vedtok at planarbeidet for nytt sykehjem på Hogsnes startes umiddelbart

Planarbeidet for bygging av nytt sykehjem på Hogsnes som erstatning for Træleborg igangsettes umiddelbart. Dette vedtok et enstemmig formannskap i går aftes. Saken avgjøres endelig i bystyret.

 Formannskapet besluttet også at tomten til Træleborg sykehjem vil være en del av strategiplanen for fremtidens eldreomsorg.
Formannskapet besluttet videre at Tønsberg kommune inngår leieavtale med Bjarøy Eiendom AS for fortsatt drift på Maribu og Marie Treschow fra juni 2018. 
De folkevalgte går også inn for at det utarbeides ett notat til utvalget som viser hvordan boliggjøring av framtidens eldreomsorg kan gjennomføres i Tønsberg. I tillegg ble strategier og tiltak i strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg vedtatt iverksatt og fulgt opp i handlingsplanen.
Alle vedtakene var enstemmige og går videre til bystyret.