Ole Sverre Lund (H) jobber både for Erna og stasjonen på Sem

Ole Sverre Lund er tilbake i politikken, etter et langt opphold i byråkratiet. Ved kommunevalget i 2015 lot han seg velge til Tønsberg bystyre og som leder for Utvalg for oppvekst og opplæring. Nå er det fire nye år for Erna som gjelder. Og å finne en løsning for den brannherjede stasjonsbygningen på Sem. Den kampen tar han på Facebook.

I morgen møter du ham på Høyres stand på Sem.


Valgkampen har vært i gang en god stund allerede, når Tønsberg Høyre tar kontakt. Ole Sverre kan fortelle om god stemning, hyggelige mennesker og bra engasjement når han er ute på stands og husbesøk rundt i Tønsberg.   

Hvorfor stemmer du Høyre?

- Fordi Høyres politikk bidrar til å sikre trygge arbeidsplasser. Et velfungerende næringsliv med akseptable rammevilkår og utviklingsmuligheter er en forutsetning for at offentlige virksomheter kan levere gode velferdstjenester til innbyggerne i hele landet.

Valgkamp på Sem

Men selv om Tønsberg er byen fremfor noen for Ole Sverre, er det lokalsamfunnet hjemme på Sem, som står ham nærmest. Derfor, 2. og 9. september, de to siste lørdagene før valgdagen, rigger han sammen med partikollega Svein Konrad Rui, stand på Sem ved Døvlesenteret.  Og sammen med ordfører Petter Berg skal han banke på dører i Brendsrødområdet.

«Nytter ikke å vente på andre»

– For meg er det viktig å holde kontakten med mine sambygdinger, understreker Ole Sverre som for første gang har startet en aksjon på FB.

-Jeg ønsker meg en debatt om fremtiden til den brannherjede stasjonsbygningen på Sem, sier Ole Sverre alvorlig. Det nytter ikke bare å vente på andre. Vi må ta initiativ selv om vi ønsker å få til noe. Denne bygningen er del av Sems historie og viktig for oss på Sem. Derfor har jeg engasjert meg i FB-gruppen «Semsfolk» og på min egen FB-side, opplyser Ole Sverre som for øvrig bidrar til å få til løsninger på saker som er viktige for folk på Sem.  Som eksempel nevner han gjerdeproblematikk mellom Døvlesenteret og Rema 1000

 Hvilke saker er viktige for deg ved dette stortingsvalget?

-I denne valgkampen framhever jeg:

- Formueskattens innretning er begrensende for små og mellomstore bedrifters muligheter for å utvikle seg slik at de kan ansette flere arbeidstakere.

- Tidlig innsats i barnehager og skoler er avgjørende for at barn og unge gis nødvendige ferdigheter til å realisere sine evner, drømmer og ambisjoner.

- Gode helse- og omsorgstjenester bør være en selvfølge slik at de som har behov får rett hjelp til rett tid, avslutter Ole Sverre Lund.

 

Navn: Ole Sverre Lund ( Alder)

Bosted: Sem

Yrke: I mange år har jeg hatt ulike lederstillinger i forskjellige kommuner.  Jeg sluttet som rådmann i Andebu kommune ved årsskiftet 2014/2015.  

Sivil status: gift.

Tillitsverv i Høyre: Tønsberg bystyre og som leder for Utvalg for oppvekst og opplæring. Kommunestyremedlem i Sem da han var ung.