Ole Sverre Lund (H): Positivt samarbeid om barnvernsvakta

-Jeg håper dette positive vertskommunesamarbeidet kan fortsette også i årene framover. Dette uttalte lederen  i utvalg for oppvekst og opplæring, Ole Sverre Lund i Tønsberg bystyre i kveld. "Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen. Tønsberg kommune har i dag en velfungerende barneverntjeneste med kompetente og engasjerte medarbeidere.

 

Utvalg for oppvekst og opplæring får jevnlig informasjon om status, utfordringer og utvikling. I kommende utvalgsmøte har vi bedt om ny orientering fra barneverntjenesten.

 

Barnevernvakta i Vestfold er organisert som et administrativt vertskommunesamarbeid med Tønsberg som vertskommune. Barnevernvakta er lokalisert på Tønsberg politistasjon.

 

Barnevernvakta er barneverntjenestenes akuttberedskap på kveldstid, i helger og på helligdager. Barnevernvakta yter øyeblikkelig hjelp til barn, unge og deres foresatte i forbindelse med innbringelse til politiet, ved kriser i hjemmet, når barn er uten omsorg og andre situasjoner der det er behov for akutt hjelp.

 

Barnevernvakta skal først og fremst sikre at barn og unge har det trygt. Alle tiltak som barnevernvakta iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester. Barnevernvakta samarbeider både med barn og unges nettverk og offentlig ansatte, f.eks. i hjelpeapparatet, i barnehage, skole eller hjelpepersonell.

 

Denne saken medfører ingen økte utgifter for kommunene. Den må formelt vedtas i hver kommune som følge av at Andebu, Stokke og Sandefjord har blitt en ny kommune fra 1. januar 2017. Det er nå 10 kommuner som deltar i barnevernvakta i Vestfold.

 

Jeg håper dette positive vertskommunesamarbeidet kan fortsette også i årene framover," avsluttet Lund.