Ole Sverre Lund (H) roste opprettelsen av Familiehjælpa fra bystyrets talerstol

Fra nyttår starter Tønsberg kommune et lavterskel tilbud til familier som kan trenge ekstra støtte i en periode.  Tiltaket, kalt Familiehjælpa,  blir et samarbeid med frivillige. Høyres Ole Sverre Lund, leder for Utvalg for oppvekst og opplæring, roste kommuneadministrasjonen for tiltaket og hevdet at saken fortjener oppmerksomhet.


Her er hans innlegg:

«Ordfører!

Tønsberg kommune tilbyr en rekke ulike tjenester og tiltak til barn, ungdom og familier. I ett av vedleggene i etterfølgende sak om koordinerende enhet gis en oversikt over de tilbud som er organisert innenfor virksomhet Barn og unge.

 I Tønsberg prioriterer vi tidlig innsats.

 «Familiehjælpa» er et nytt lavterskel-tilbud til foreldre med barn mellom 0 og 18 år som skal gi støtte til familier som opplever belastninger utover det vanlige i en periode.

 Tilbudet er et supplement til det offentlige tilbudet i Tønsberg kommune. «Familiehjælpa» starter opp 1. januar 2018 og gis gjennom familiehuset Villa Adler i samarbeid med tiltak for funksjonshemmede og barneverntjenesten.

 Kommunen finner frivillige voksenpersoner som er gode, trygge, rause, romslige, fleksible og som ønsker å bidra. Kommunen sørger for opplæring og oppfølging av de frivillige.

 Frivillige kan for eksempel gi familiene støtte ved å:

  • Være ekstrabesteforeldre
  • Besøke familier og hjelpe til med vasking, middagslaging etc
  • Invitere hjem til middag
  • Leksehjelp
  • Gi veiledning og støtte gjennom samtaler
  • Være støttende og hjelper i møter med det offentlige
  • Være til hjelp med relasjons- og nettverksbygging
  • Gi hjelp til selvhjelp

 Jeg vil gi ros til kommunens administrasjon og ansatte for at dere etablerer dette tiltaket. Det er verd å merke seg at dere gjør dette med eksisterende bemanning og innenfor gjeldende økonomiske rammer.

 Vi har et aktivt og velfungerende ungdomsråd i Tønsberg. Ungdomsrådet tror det er et stor behov for et tiltak som dette i Tønsberg. De unge mener det er bra at tiltaket opprettes slik at de som trenger hjelp, kan få denne hjelpen.

 Jeg er i tvil om Språkrådet liker skrivemåten i navnet, men hvilke rolle spiller det hvis navnet blir lagt merke til og huskes?

Lykke til med arbeidet!  sa Ole Sverre Lund (H)