Tønsberg Høyre søker nye medlemmer til Politisk Utvalg

Tønsberg Høyres Politisk Utvalg 2017-2019, fotografert i formannskapssalen i Tønsberg rådhus.

Ønsker du å bidra til utviklingen av nye Tønsberg? Da er Tønsberg Høyres politiske utvalg (PU) en spennende mulighet for å påvirke politikken. Etter en pause i forbindelse med kommunevalget fjor, starter PU arbeidet opp igjen denne vinteren. Og vi søker nye medlemmer!

PU’s oppgaver

PU fremmer aktuelle politiske saker til Høyres styre; på eget initiativ og etter anmodning. Vi kommer med forslag til saker som Høyres kommunestyregruppe kan sette på den offentlige dagsordenen. Og vi kan fremme forslag til styret om resolusjoner til Vestfold Høyre årsmøte eller innspill til Høyres nasjonale program.

PU’s formål

For Høyre er PU en viktig arena for å rekruttere og utvikle kandidater for fremtidige posisjoner i og for Høyre. Det kan være til styret og andre tillitsverv og som fremtidige kandidater til kommunevalglisten. Gjennom arbeidet i PU blir medlemmene kjent med det politiske arbeidet og hvordan man arbeider frem politiske ideer, både store og små. Og sist, men ikke minst får man anledning til å fremme sine egne hjertesaker og knytte kontakter.

Erfaringen fra PU

I Høyre er vi stolte over resultatene fra det siste Politiske Utvalget vårt. På det meste hadde vi ca. 20 medlemmer. Der møttes unge og eldre, kvinner og menn, fra både Re og Tønsberg til politisk idèverksted. Vi fikk besøk fra både Stortinget og bystyret for å lære hvordan vi skulle fremme saker og hvordan de senere blir behandlet. Og, gledelig valgte det store flertallet av medlemmene å la seg nominere til fjorårets kommunevalg. De er nå i full gang i sine nye verv.

Arbeidet i PU

PU oppnevnes av Høyres styre. Det ledet av partiets 1. nestleder, Marit Haukom, som er bindeleddet både til foreningsstyret og kommunestyregruppa. Vi legger opp arbeidet slik vi finner det mest effektivt selv, med 4-6 møter i året samt kommunikasjon på mail og i en lukket FB-gruppe. Vår viktigste oppgave er å være et idèverksted som spiller inn politiske ideer til partiet og kommunestyregruppa. Saker som bidrar til å sette Høyre på den offentlige dagsordenen.

Medlemskap i PU

Ønsker du å bli med eller har spørsmål om vårt arbeid, ta kontakt med

leder Marit Haukom på mobil 91584490 eller epost marithaukom@gmail.com

Søknadsfrist: 31.01.2020.

 I Høyre ønsker vi størst mulig mangfold for å sikre de gode ideene. Opplæring vil bli gitt. Så da håper vi at du tar kontakt. Vi trenger alle gode krefter til Team-Høyre for å bygge opp oss mot kommunevalget 2023.

Marit Haukom

Leder av Politisk Utvalg Tønsberg Høyre

1. nestleder Tønsberg Høyre