Oseberg Kulturhus og utleieavtaler

Kommunen skal ha tilgang til et felles bookingsystem på Oseberg Kulturhus og opplever det som utfordrende at dette ikke er innført. Derfor ber vi om en utredning for å finne frem til det beste bookingssystemet


I år 2000 ble det inngått en avtale mellom Tønsberg Kommune og Lindahlplan Invest om bygging av hotell og kulturhus. Det ble også inngått en bruksavtale for kulturhusdelen.

Som en del av avtalen skulle Tønsberg Kommune få bruke 120 dager i kulturhuset til redusert pris. Dette skulle komme kulturaktører i Tønsberg til gode og de som ønsket det kunne booke seg inn i kulturhuset på kommunens kvote.

I punkt 2 i avtalen står det at kommunen skal ha tilgang til et transparent bookingsystem. Slik det er i dag 16 år etter finnes ikke et slikt bookingsystem. Alle som ønsker å booke rom i Oseberg Kulturhus uansett om det er på kommunalkvote eller ikke må booke via Quality Hotel Oseberg.

Det har allerede på et møte i utvalg for kultur, idrett og folkehelse (UKIF) blitt fremmet et forslag om at det må gjøres en utredning på dette slik at vi får et bookingsystem som er i henhold til avtalen som ble inngått. 

Jeg ønsker derfor i dagens bystyremøte å fremme følgende tekstforslag:

I "Bruksavtalen» som ble inngått mellom Tønsberg Kommune og Lindahlplan Invest i 2000 står det under pkt. 2 at kommunen skal ha tilgang til et felles bookingsystem. Kommunens kulturaktører opplever det som utfordrende at dette ikke er innført. Derfor ber vi administrasjonen, sammen med Quality Hotel Oseberg,  foreta  en utredning for å finne frem til det beste bookingssystemet for Oseberg Kulturhus innenfor eksisterende rammer. 

Det er tre politisk valgte i styret i Oseberg Kulturhus, vår fremste oppgave er å sørge for å få mest mulig ut av den avtalen som foreligger frem til 2025. Vi skal jobbe for at våre kulturleverandører får best mulig vilkår i Oseberg Kulturhus.  Og jeg ber derfor om bystyrets støtte til dette forslaget.

Lise L. Mandal (H)

Bystyrerepresentant, nestleder i UKIF