PARKERING I TØNSBERG SENTRUM


Det er vedtatt at økning i trafikken i Tønsberg skal skje via gange, sykkel og kollektiv. Vi i Høyre har imidlertid stått i front når vi mener at antall parkeringsplasser i Tønsberg Sentrum ikke skal bygges ned, før nye parkeringsplasser er på plass.

Nytt parkeringshus på Stjerneplassen er under planlegging, og vil forhåpentligvis være på plass i løpet av ett par år. På lengre sikt vil det forhåpentligvis også komme parkering under Haugar.

Vi ønsker oss et levende sentrum hvor det skal bo og jobbe mennesker. Det skal være butikker, kafeer,  aktivt torvliv, parkområder og kontorlokaler. For å få til dette må sentrum være lett tilgjengelig for alle. Barn, unge, eldre, familier, bevegelseshemmede og arbeidsfolk.  Ingen er uenig i at vi skal gå, bruke kollektivtransport og sykle når det er mulig.  Men la oss ikke glemme at det er menneskegrupper som er helt avhengig av bil – disse  er også velkommen til sentrum.  Det er mange som kommer tilreisende til arrangementer i Tønsberg, ja disse må også finne en parkeringsplass.  Vi ønsker oss næringsliv i sentrum med butikker og kafeer – skal vi få til dette må vi ha parkeringsplasser. Vi vet at mange små næringsdrivende i sentrum sliter, og ofte ser vi at butikker forsvinner og det står ledige lokaler. La oss ikke gjøre det verre med å bygge ned antall parkeringsplasser.  La oss spesielt tilrettelegge for el-biler og miljøvennlige biler, men la oss ikke glemme at bilen har kommet for å bli!

Inntil vi har fått på plass de alternative løsningene må vi ikke redusere dagens parkeringskapasitet. Vi frykter at dette kan gjøre Tønsberg mindre attraktiv for både næringsliv og befolkning.

I vår kom den gledelige beskjeden om at Tønsberg har fått det nye politihovedkvarteret for distriktet i Tønsberg. Dette krever selvfølgelig  at vi må tilby parkeringsplasser. Det skal oppføres bygg med små leiligheter i Anders Madsensgate tiltenkt unge mennesker.  For denne gruppen er ikke behovet for parkeringsplasser stor. I Anders Madsens gate er det planlagt parkeringskjeller med 35 parkeringsplasser. Politiet ønsker å leie hele eller deler av disse plassene. Ved å leie ut 35 parkeringsplasser vil denne utbyggingen være selvfinansierende for Tønsberg Kommune. Opposisjonen med støtte av MDG ønsker imidlertid å redusere antallet til 15 plasser. Dersom dette forslaget blir vedtatt i bystyret, vil utbyggingen være en utgiftspost for Tønsberg Kommune. Dette kan igjen medføre reduksjon av andre kommunale  tjenester. Etter vår mening vil det stride mot all sunn fornuft å ikke nyttiggjøre hele kjelleren når vi først skal bygge ut en parkeringskjeller.

Vi i høyre mener at når vi skal bygge en parkeringskjeller, må vi selvfølgelig utnytte denne plassen maksimalt og følger administrasjonens forslag om 35 plasser. Vi har redusert gateparkering i sentrum og dette tiltaket vil ikke bygge opp antallet plasser, og er derfor i tråd med både parkeringsstrategi og byplan. I tillegg vil det også være svært enkelt å omdisponere noe av dette arealet til boder, sykkelparkering for bysykler eller andre behov når parkering under Haugar står klar.

 

Ellen Lian

Bystyrerepresentant, Tønsberg Høyre