Ordfører Petter Berg (H): Lexows farlige konspirasjonsteorier må avvises

"Som ordfører i Tønsberg tar jeg sterk avstand fra påstander fremsatt av Inger Lexow, bystyrerepresentant for Frp, på Tønsbergs Blads nettsted tb.no torsdag. I Tønsberg bystyre er det et bredt flertall (snaut 90 prosent av representantene) som tar sitt ansvar i den nasjonale dugnaden som flyktningkrisen stiller oss overfor".

Vi driver et godt inkluderingsarbeid i Tønsberg

Tønsberg kommune er opptatt av å drive et godt opplærings- og inkluderingsarbeid for å sette flyktningene i stand til å møte en ny tilværelse. Tønsberg kommune følger dermed opp den flyktningpolitikken som det store flertallet på Stortinget står bak.

Viktig å ta sterk avstand

Referansene som Lexow henviser til i innlegget, gjør meg svært urolig.  Dette er høyreradikale og til dels rasistiske nettsteder som Gates of Vienna. De forbindes med Fjordman og terroristen, Anders Behring Breivik. Hun kommer med farlige konspirasjonsteorier som det er viktig å ta sterk avstand fra, både på vegne av meg selv og det massive flertall av Tønsbergs politikere.

Lexow er en ensom svale

Høyre og Frp har en samarbeidsavtale i Tønsberg som fungerer godt. Men på innvandringsområdet er vi enige om å være uenige. Med dette innlegget har representanten Lexow gitt uttrykk for meninger som et bredt politisk flertall i Tønsberg tar avstand fra. I dette spørsmålet er hun en ensom svale og ikke representativ for alle oss i bystyret som ønsker at Tønsberg skal bidra til den nasjonale dugnaden det er å ta imot flyktninger. 

Petter Berg