Planprogram for klima og energi 2016-2026


Rent personlig er jeg glad i planer som dette, så lenge de ikke bare blir flotte ord, formuleringer man må slå opp for å finne ut hva betyr og rett og slett en plan for planens skyld. Alt tyder på at det ikke er tilfelle for planprogrammet for klima og energi.

Jeg merker meg blant annet gledelige punkter som: jobben som gjøres ved Greve Biogass for tiden og innføringen av biogass, bilfrie gater i sentrum og flere gågater, ingen redusering av dyrkbar mark i kommunen, nei til omdisponering av LNF-områder, utvikling av energieffektive bygg samt halvering av kommunale tjenestereiser.

Så er det nevnt ting her som jeg rent personlig ikke er så opptatt av. Kjøttfri mandag, for eksempel, som jeg mener berører vår individuelle rett og heller bør endres til kjøttfri dag – om det skal være med i det hele tatt.

Men - alt tyder på at vi med denne planen unngår et grønt forbudsregime, og heller spiller på lag med folk flest og hva de er villige til å yte. Vi bør gi praktiske og konkrete løsninger med tilbud man blir glad av, og da er jo VKTs nye planer et prakteksempel i så måte.

I går satt jeg i hovedutvalg for samferdsel og areal i fylkeskommunen, og der ble vi orientert om forslaget deres til styrket busstilbud i Tønsberg og omegn – samt forprosjektet for kollektivløsninger i Tønsberg. Nye og hensiktsmessige ruter som kommuniserer med hverandre, hyppige rutetider og løsninger som gjør det lettere å velge å reise kollektivt innen byen og omegn.

Fylkeskommunen driver nå også et samkjøringsprosjekt. Dette vekker ikke noe protestgen i meg, men får meg helt klart til å velge bussen oftere. 

Det er helt sikkert ting i planprogrammet som økonomien vil sette en stopper for, og sånn bør det vel også være, men alt i alt tror jeg vi får en flott kommunedelplan som ikke er vanskelig å støtte.

 

Lene Kjølner, bystyrerepresentant