Presset mot Slagen sentralt i Høyres Anna N. Martins innlegg om ny paviljong på Ringshaug ungdomsskole

Presset mot Slagen var et sentralt punkt i Anna N. Martins innlegg under bystyrets behandling av saken om å reise en paviljong på Ringshaug skole. Hun minnet om at skolekapasiteten er anstrengt.

-Vi har et ansvar overfor våre innbyggere for å føre en fornuftig boligpolitikk.  Når f. eks. utvalg for bygg og areal skal behandle saker om nye boligprosjekter skal det sees også på om skoler og barnehager har plass for nye innbyggere, sa Anna Martin og viste til at Sem, Barkåker og Vear har  bedre barnehage- og skolekapasitet. -Det er viktig for barnefamilier.  Det er god plass der og det må vi synliggjøre for de som ønsker å flytte til kommunen, understreket Anna Martin.Her er hennes innlegg i sin helhet:

"Ordfører

Vi kan se på denne saken også som en ren informasjonssak. Eller så kan vi se på den som en av varsellamper vi får fra skoler i Slagen område. 

Det er en situasjon hvor vi ikke har så mye å velge mellom for at elevene på skolen skal ha et trygt, stabilt og godt læringsmiljø. Skolen trenger mer plass og en paviljong må inn.

Ungdomsrådet har i sin uttalelse til saken presisert at paviljongen skal være en midlertidig løsning.

De mener at paviljongen bør plasseres så nær opprinnelig skolegård som mulig slik at de elevene som skal får dette som klasse- og oppholdsrom, ikke blir ekskludert fra resten av skolen.

Vi har barneskoler i kommunen som allerede har paviljonger.  Det er Presterød, Volden, Træleborg, Husvik skole. Den eldste paviljong er fra 1999 og det føles ikke som en midlertidig løsning.

De skolene dekker blant annet Søndre Slagen området, og skolekapasiteten er anstrengt.

Flere barnefamilier vil flytte til Tønsberg og det er en gledelig side av saken.  Samtidig treges det flere barnehage – og skoleplasser, nye veier. 

Sist behandlet vi saken om ombygging av Presterød bakken.  Den holder ikke lenge hvis veksten fortsetter med samme fart. Og det vil fortsette uten tvil. 

Søndre Slagen er et utsatt området hvor støttestrukturer som veier, skoler, barnehager utvider seg mye saktere enn reel innbyggervekst.

Generasjonsskifte i og nye boliger med flere boenheter som erstatter eneboliger kan være blant årsakene.  Hva kan gjøres for å forbedre situasjonen?

Vi har et ansvar overfor våres innbyggere å føre en fornuftig boligpolitikk.  Når for eksempel utvalg for bygg og areal skal behandle saker om nye boligprosjekter skal det sees også på om skoler og barnehager har plass for nye innbyggere.

Sem, Barkåker, Vear har både bedre barnehage- og skolekapasitet og det er viktig for barnefamilier.  Det er god plass der og det må vi synliggjøre for de som ønsker å flytte til kommunen", sa Anna Martin avslutningsvis. Hun er medlem av Utvalg for oppvekst og opplæring.