Søppelbeholdere med reklame i Tønsberg Kommune

Renere by, moderne miljøvennlig teknologi, ingen kostnader? En skikkelig vinn-vinn sak!

Rådmannen i Tønsberg anbefaler at det anskaffes inntil 20 søppelbeholdere med solcelledrevet komprimering som er finansiert ved bruk av reklame på søppelbeholderne.  Dette mener Høyre er en utrolig god sak for Tønsberg Kommune. Det vil hjelpe oss å holde byen ren, det er miljøvennlig og det er gratis for kommunen.  

Kommunen vil redusere antall tømminger fordi komprimatoren gjør at man får opp til 5 ganger så mye søppel i denne, i forhold til en tradisjonell søppelkasse. Dette vil redusere både driftskostnadene til kommunen og forurensningen knyttet til transport av søppel.

Spørsmålet i denne saken er dog hvorvidt det skal tillates reklame på disse søppelbeholderne.     

Her var det en del spørsmål på forrige bystyre-møte, som leverandør av søppelbeholderne har besvart på en god måte. 

Etter Høyres mening er dette en utmerket måte å finansiere søppelbeholderne på.  Det er 2 lokale gründere som står bak dette prosjektet og som tilbyr dette til kommunen.   Disse vil holde beholderne rene og de vil følge med at de ser ordentlige ut.  I Tønsberg Kommune støtter vi gründervirksomheter gjennom bl.a. Gründerhuset.  Det å kunne gå videre med dette prosjektet, vil være å støtte gründere i praksis. Det koster penger å drive produktutvikling, markedsføring og etableringskostnader for å starte en bedrift.

I Tønsberg har vi reklame på både busser og busskur.  Dette betyr at vi har busskur av høy kvalitet og som jevnlig vedlikeholdes og rengjøres uten kostnad for kommunen.  Vi har altså god erfaring med reklamefinansierte servicetiltak som kommer innbyggerne til gode. Vi ser ikke at det er noen forskjell fra reklamen som vi allerede har og det å ha reklame på søppelbeholdere.  Personlig, mener jeg det er penere å se reklame på søppelbeholdere enn uten.

Vi mener at dette er en vinn-vinn-situasjon; Vi får en renere by uten kostnader, vi tar i bruk moderne, miljøvennlig teknologi og vi støtter lokal gründervirksomhet som igjen kan gi arbeidsplasser til distriktet vårt.

 

Ellen Lian (H)

Bystyremedlem og medlem av utvalg for næring- og samfunnsutvikling

Fakta i saken: http://innsyn.v-man.no/tbg/wfdocument.ashx?journalpostid=2016069838&dokid=815589&versjon=1&variant=P&

Her kan du se bilde av søppelholderne: http://innsyn.v-man.no/tbg/wfdocument.ashx?journalpostid=2016069838&dokid=788403&versjon=1&varian