Re + Tønsberg = sant!

I kveld vedtok et enstemmig bystyre i Tønsberg å slå seg sammen med Re kommune og skrev historie! 

Her er Rune Sørdalens (H) innlegg som han holdt fra talerstolen i bystyret. 

Hvis noen skulle være i tvil: Høyre ønsker en sammenslåing med Re! 

Hvis vi klarer å ta med oss det beste fra begge kommunene, kommer dette til å bli Norges beste kommune å bo i, og å drive næring i.

Tønsberg kjenner jeg godt. Det er en by jeg er glad i, og en kommune med tettsteder og bygder hvor de fleste menneskene bor, akkurat som på Re. 

Re er en kommune jeg i ferd med å lære å kjenne, blant annet gjennom folkemøtene, og kommunestyrebehandlingen av denne saken i Re på onsdag. 

Jeg har stor respekt for at vi alle må lære Re å kjenne bedre for å lage en ny kommune sammen. 
Men basert på det jeg vet nå, så ønsker jeg å trekke frem noen områder der jeg allerede ser at vi har noe å lære.

Stolthet for hjemkommunen og hjembygda.

I rapporten som PWC og Telemarksforskning lagde for Re ble det sagt at det var bemerkelsesverdig hvor stor tilhørighet innbyggerne følte til kommunen sin så kort tid etter sammenslåingen mellom Ramnes og Våle.
Også på bygdemøtene merket vi stoltheten reinger har for bygda si. Både i Vivestad, Undrumsdal, Revetal, Våle og Fon var det ikke til å ta feil av.

En annen ting jeg har la merke til på bygdemøtene er det engasjementet reingene har. Møtene ble vel holdt de fem varmeste kveldene i august, for ikke å si i hele sommer. Og det var fullt hus overalt, med mange engasjerte innlegg og spørsmål.

Jeg vil også nevne entreprenørskap og gründerånd . Jeg syns det er fantastisk hva som har blitt bygd opp på og rundt Revetal de siste årene.

Så hvis alle bidrar positivt i sammenslåingsprosessen, vil det skape en god dynamikk. Og grobunn for å lage Norges beste kommune. Det bør være målet vårt!

Re har vedtatt å opprette et arbeidsutvalg som består av Ordfører, Varaordfører og opposisjonsleder. Da er det helt naturlig at vi gjør det samme. 
Og jeg ser gjerne at Rådmennene sammen kommer med felles fremlegg i sakene som skal behandles. Det tror jeg er viktig for å sikre faktabaserte prosesser.

Vi må også være bevisste på å ta med de ansatte. En sammenslåingsprosess kan fort føre til usikkerhet. Det kan vi unngå med gode beslutningsprosesser og dialog med de ansatte.

Når det gjelder tidsplanen, må jeg for egen del si at jeg syns det er lenge til 1. januar 2020. Men jeg ser også at det er praktiske grunner som taler for den datoen. Kanskje vi klarer det ett år tidligere?
Men uansett håper jeg vi kan begynne så fort som mulig å slå sammen tjenestetilbudet vårt i en form for interkommunalt samarbeid mens vi venter på den store dagen.
Det kan være en god start på prosjektet med å lage Norges beste kommune.

I Re har vi blitt omtalt som frier. Hvis vi skal holde på den sjargongen kan vi vel snart anses som forlovet. Og da må det vel være lov å begynne å samhandle litt?


Rune Sørdalen, gruppeleder Tønsberg Høyre