Nominasjonskomiteen innstiller Lise Lorentzen Mandal (47) som ordførerkandidat ved kommunevalget i 2019

Nominasjonskomiteen for Re og Tønsberg Høyre innstiller enstemmig Lise Lorentzen Mandal som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget for nye Tønsberg i 2019. Forslaget behandles på partiets nominasjonsmøte, på Bakke Mølle i Re torsdag 14. juni. Høyre nominerer de øvrige kandidatene til kommunevalglisten i november.


Lise L.  Mandal er 47 år og bosatt på Eik i Tønsberg. Hun ble valgt inn i Tønsberg bystyre i 2015, og er i inneværende periode nestleder i Utvalg for Kultur, idrett- og folkehelse. Hun arbeider som opplærings- og kvalitetssikringsleder hos Maritimt Kompetansesenter i Tønsberg. Sin utdannelse har Lise Mandal innen historie-, samfunnsfag og drama på den tidligere Høgskolen i Vestfold Bakkenteigen, ledelse på BI samt fagbrev i kontor og administrasjon.

Vår ordførerkandidat er gift, har tre barn og et barnebarn. Hun har bodd i Tønsberg siden hun flyttet hit fra Strømmen i 1991. Hun har en lang organisasjonserfaring innen idretten, så vel på lokalt plan som på krets-, nasjonalt- og internasjonalt nivå. I dag er Lise L. Mandal medlem av FIG Council – det øverste organet i det internasjonale turnforbundet.

Nominasjonskomiteen ble nedsatt av interimstyret for Høyre i Re og Tønsberg i januar i år. I alt har komiteen hatt 15 møter.  Komiteen har basert sitt arbeid på kandidatforslag fremsatt av Høyres medlemmer. Underveis i prosessen har nominasjonskomiteen møtt referansepersoner hentet fra næringslivet, lokalt organisasjonsliv, frivilligheten, medlemmer av Høyre og andre ressurspersoner vi anser viktige for å bygge den fremtidige kommunen.

Re og Tønsberg Høyres nominasjonskomite har bestått av: Renate Rehn, leder, Ellen Gjerpe Hansen, Georg Gran, Svein Konrad Rui, Jens Christian Mikkelsen, Marit Haukom, Andrine Odland og Ivar Haagaas.

 

Tønsberg, 28.05.2018

 

Renate Rehn

Leder av Re/Tønsberg Høyres nominasjonskomitè.