Re + Tønsberg = Sant

Likeverdighet, åpenhet, raushet og respekt er verdier Tønsberg og Re Høyre vil videreføre fra sammenslåingsprosessen mellom Tønsberg og Re kommuner. Disse verdiene skal være grunnlaget for alt vårt arbeid i den nye kommunen.