Regionsjobben fortsetter!

Fylkestinget var i dag enstemmig om at BTV (Buskerud-Telemark-Vestfold) hadde vært den beste løsningen for en ny region.

Men så lenge Buskerud ikke ønsker dette, så blir denne løsningen vanskelig. Høyre var det enste partiet som gikk for rådmannens innstilling om å gå for en løsning å forhandle med VIKEN (Buskerud-Akershus-Østfold). Flertallet, da med Høyre, gikk for et forslag om å forhandle med både de i nord og de i sør for Vestfold.

Fylkesordfører Rune Hogsnes uttaler; " Nå tar jeg kontakt med våre venner i VIKEN og med Telemark, så får vi en rask avklaring på videre forhandlinger". 

Så regionsjobben fortsetter! 


Fra Vestfold Fylkeskommune https://www.vfk.no/Aktuelt/Retningsvalg-i-regionreformen/

Fra Tønsbergs Blad http://www.tb.no/nyheter/politikk/fylkeskommunen/ostfold-kaster-ut-vestfold-de-har-ikke-klart-a-bestemme-seg-i-tide/s/5-76-375359