Ny tillitsvalgt i Tønsberg Høyre: Richard Reinsberg (36) vil bidra til politiske løsninger for fremtidens Tønsberg.

 

Richard Reinsberg (36) er ny tillitsvalgt i Tønsberg Høyre. Småbarnspappaen fra Råel har engasjert seg i Politisk Utvalg, fordi han ønsker å bidra til politiske løsninger for fremtidens Tønsberg. Som en engasjert innbygger føler han det naturlig å bidra.

Richard lar seg inspirere over positiviteten som nå preger Tønsberg.  -Jeg er stolt over å se så mange som nå engasjerer seg og driver denne utviklingen fremover, sier Richard som flyttet hjem med familien til Tønsberg for to år siden.

 

Hvorfor er Høyre ditt parti?

-Fordi Høyre står for valgfrihet: det at hver og av oss kan påvirke vårt liv og fremtid, og bør ta ansvar for dette - men med respekt for felleskapet, vårt felles samfunn og verdier.  Gjennom regjeringsperioden mener jeg at Høyre har bevist at de klarer å balansere forholdet mellom det nasjonale og lokale i politikken på en god måte. Alle vedtak er selvsagt ikke populære, og jeg kan også være uenig i enkelte vedtak Høyre har stått bak, men sånn er det i politikken. Allikevel, når vi har en tydelig retning på hvor vi skal, klarer vi å utrette fantastiske ting i felleskap, sier Richard som også har merket seg at Høyre er et parti som aktivt lytter til innspill fra medlemmene.

-Mitt inntrykk er at vi har frihet på lokalt plan til å finne de løsningene som gir best resultater, sier Richard som mener denne åpenheten er viktig for å trekke til seg nye medlemmer og tillitsvalgte.

Hvorfor engasjerte du deg politisk?

Tønsberg står midt oppe i store endringer som vil ha enorm betydning for hvordan byen kommer til å utvikle seg de neste tiårene. Skal vi posisjonere oss som regionshovedstad og utvikle Tønsberg til et attraktivt område fremover, må vi tørre å ta noen modige grep. Vi må tenke større enn hva vi har hatt tradisjon for, og tilrettelegge for å skape vekst. Som en engasjert innbygger føles det naturlig for meg å se om jeg kan bidra litt inn i dette. Og den positiviteten jeg opplever her nå, etter å ha flyttet tilbake for et par år siden, er utrolig inspirerende. Jeg er stolt over å se så mange som nå engasjerer seg og driver denne utviklingen fremover.

Hvilke saker/områder i politikken engasjerer deg spesielt?

Næringsutvikling, skole og utdanning, samt kultur. Vi må legge til rette for vekst av nye arbeidsplasser, ikke bare små- og mellomstore bedrifter, men også jobbe for å utvikle Tønsberg til å bli et attraktivt sted for større bedrifter å etablere seg, og utfordre Oslo i arbeidsmarkedet. Skole og utdanning er selvfølgelig helt avgjørende, både for å bygge den kunnskapen og kompetansen vi trenger i fremtiden, men også for å bygge et større kunnskapsnettverk mellom bedrifter og institusjoner, og for tiltrekke oss flere barnefamilier. Kultur er limet som holder det hele sammen, som gir oss inspirasjon, engasjement og tilhørighet.

Hva ønsker du å oppnå med ditt politiske engasjement?

Jeg ønsker først og fremst til å bidra til å få enda mer kunnskap og fakta inn i beslutningsprosessene i de politiske sakene. De endringer som vi står oppe i krever solid arbeidsmetodikk, og her kan det ved første øyekast se ut til at vi har noe å hente. Jeg håper jeg både kan bidra med innspill og kanskje utfordre noen av de etablerte sannhetene som eksisterer. Temperatur og følelser er bra, men vi må også få frem de stemmene som ikke roper høyest. Men for meg handler dette til syvende og sist om å bidra til å gjøre Tønsberg til et bedre sted for de som bor her.

Navn: Richard Reinsberg
Alder: 36 år
Jobb: Jobber med innovasjon og merkevarestrategi i Schibsted, Oslo
Bosted: Råel i Tønsberg