Det viktigste for Høyre med endringene i sentrum er tilgjengelighet og attraksjon for handlende og besøkende

Planene for sentrum er mange i Tønsberg bystyre for tiden. Derfor tegnet gruppeleder Rune Sørdalen et overordnet bilde på hva som er viktig for Tønsberg Høyre i siste møte:Med en rekke store utviklingsplaner for Tønsberg sentrum på dagorden, understreket Sørdalen behovet for å bevare oversikten og se sammenhengen for de næringsdrivende i byen.

-Derfor ønsker Høyre et spesielt kapittel om tilgjengelighet og attraksjon for sentrum dette i den kommende strategiske næringsplanen, sa Sørdalen.

Billedtekst: Rune Sørdalen sammen med partikollegene Ellen Lian og Lise L. Mandal i bystyret. (Foto: Høyre)
Her er Rune Sørdalens innlegg i sin helthet:

048/17 Bypakke Tønsbergregionen. Planprogram for interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og kollektiv - PlanID 0704 90016

Ordfører

I kveld må vi holde tungen rett i munnen. Det er mange viktige planer som omhandler sentrum.

Dette planprogrammet for gange, sykkel og kollektiv påvirker selvfølgelig sentrum, siden vi her bl.a. skal utrede ekspressveien for sykkel til sentrum, omlegging av kollektivrutene og stenging av Nedre Langgate.

I kveld skal vi også behandle

•             Byromsstrategi

•             Gatebruksplan og

•             Parkeringsstrategi for sentrum

Så her er det lett å miste oversikten.

Det er kanskje derfor Tønsberg Sentrum og Tønsberg Næringsforening kom med høringsspill til Byromsstrategien om at de ønsker en overordnet plan for alle planene i sentrum.

Rådmannen ønsket ikke dette, og jeg er enig i at vi ikke trenger en egen plan.

Men det vi trenger, er en oversikt over det som påvirker tilgjengeligheten og attraktiviteten for sentrum, og hva som er bestemt. 

Vi er i ferd med å starte opp arbeidet med strategisk næringsplan, og allerede nå vil Høyre signalisere at vi ønsker å ha med et kapittel om tilgjengelighet og attraksjon for sentrum.

Nettopp for å bevare oversikten, og se sammenhengen for de næringsdrivende i byen.

Enkelt sagt ønsker vi i Høyre å sikre tilgjengeligheten for handlende og besøkende i byen, samtidig som vi er tydelige på at vi ønsker å redusere arbeidsplassparkeringen i sentrum.

Det er det vi hovedsakelig legger i det lite hyggelige begrepet «bilrestriktive tiltak».

60% av de som jobber i sentrum har tilgang til gratis P-plass hos arbeidsgiver.

Det antallet ønsker vi å redusere. 

Og her fortjener AP ros, som tok opp kommunens egen ansattparkering.

Som vanlig var viljen større enn fornuften fra den kanten, men nå får vi i hvert fall en utredning.

Og basert på fakta fra den utredningen, vil vi være positive til å redusere egen ansattparkering så langt det er forsvarlig.

Til slutt har jeg også et par kommentarer til selve revisjonen av planprogrammet.

Statens Vegvesen fortjener ros for måten de har behandlet høringssvarene på.

Jeg mener de har tatt inn over seg alt det relevante som har kommet opp av synspunkter.

Det er bra at vi har fått inn at vi skal ha konkrete mål for klimagassutslipp, og at vi skal se på koblinger mellom transportformer, som f.eks. buss og tog.

Fint at vi også får utredet ulykker i forhold til at det blir flere syklende og gående.

Skal vi få flere til å gå og sykle, er første bud at det er minst like trygt som bil.

Alt i alt er dette et veldig bra planprogram, og det blir spennende å følge utredningsarbeidet videre.