Gruppeleder Rune Sørdalen (H) om utviklingsplanene for Kaldnes Vest: "Veldig spennende, men ikke behandlet politisk"

-Gjennom Kaldnes AS og byutviklingsprosjektet Kaldnes Vest vil Glastad Farsund AS og Eirik Sunde bygge fremtidens Tønsberg. Kanskje kan utbyggingen være igang i løpet av tre-fire år.» Dette melder Tønsbergs Blad i dag og presenterer en fremtidsskisse, signert Spir Arkitekter.

Høyres gruppeleder Rune Sørdalen finner byutviklingsplaner som Kaldnes AS presenterer ,veldig spennende. - Her kan vi dekke opp mye av vårt fremtidige  behov for boliger og næringslokaler i Tønsberg uten å ta verdifull landbruksjord, sier han i en kommentar til Tønsberg Høyre etter å ha lest avisoppslaget.

-Det er imidlertid viktig å understreke at de planene som presenteres, ikke er behandlet politisk. Min første tanke er at dette virker stort, og jeg syns det tar for mye av Byfjorden. Men vi må også huske at de planene som presenteres, er for mange tiår frem. Så er det alltid slik at utbyggere selvfølgelig ønsker seg så god utnyttelse av arealer som mulig, mens samfunnet ofte har litt andre ønsker.

Kaldnes AS inviterer til samarbeid i utviklingen av området, så jeg er sikker på at vi sammen vil finne gode løsninger for både nåværende og fremtidige innbyggere og næringslivet i Tønsberg og på Nøtterøy, avslutter Rune Sørdalen.

Les mer på tb.no her:

 https://www.vestviken24.no/bolig-og-eiendom/vv24naringsliv/okonomi-og-naringsliv/gigantutbyggingen-kaldnes-vest-kan-starte-i-lopet-av-tre-til-fire-ar-vi-vil-skape-3-000-arbeidsplasser/s/5-83-75128?_ga=2.9056945.505395204.1499019213-781639578.1449401378