Tønsberg Høyre ønsker landbruksbygg fylt med ny og lovlig virksomhet

«Høyre mener at Kommuneplanen har for strenge bestemmelser for hva landbruksbygninger kan benyttes til. I stedet for at de skal bli stående tomme og forfalle, ønsker vi at eksisterende bygninger fylles med ny virksomhet».

Det er Høyres gruppeleder i bystyret, Rune Sørdalen, som opplyser dette. Han lover at Høyre vil være raust med midlertidige dispensasjoner for formål landbruksbygg benyttes til. 


«Vi vet at det er mange som ulovlig har tatt i bruk slike bygninger til annen virksomhet. De berørte oppfordres til å søke dispensasjon, slik at virksomheten blir lovlig. Det er en fordel for alle parter, spesielt i forhold til sikkerhet. Vi tenker her særlig på brannsikkerhet og erstatningsansvar ved brann. Er ikke bruken av bygningene godkjent av kommunale myndigheter, kan man pådra seg et stort erstatningsansvar, og forsikringen vil ikke være gyldig eller vil kunne bli avkortet» understreker Sørdalen og minner om at Høyre er et parti som støtter opp om gründere og entreprenørskap.

«For oss i Høyre er det viktig at foreldede regler ikke skal ødelegge muligheten til å tenke nytt for de som ikke har behov for landbruksbygninger til landbruksformål lenger», fremholder gruppeleder Sørdalen.

Saken behandles i hovedutvalget 27. januar og i Tønsberg bystyre 8. februar.

Nedenfor finner du lenke til Tønsbergs Blads oppslag på Ivar Johannesen. Han lagrer bobiler og fritidsbåter i drivhusene på et nedlagt gartneri i Bøgata Slagendalen. Dette er i strid med kommuneplanen. Johannesen søkte ifølge avisen i desember 2015 om å få lagre båter på eiendommen. Søknaden ble avslått av administrasjonen med henvisning til eiendommens status som landbruk, natur og fritid (LNF) i kommuneplanen.

Nå er Tønsberg Høyres representanter klare for å gi både ham og andre i samme situasjon dispensasjon slik at de kan drive lovlig og sikkert.

https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/landbruk/ivar-fryktet-han-hadde-kastet-bort-tusenvis-av-timer-pa-oppussingen-na-redder-politikerne-drommen-hans/s/5-76-455617