Forsvar- og sikkerhetspolitikk er Jens Christian Mikkelsens hjertesak

 -Forsvar- og Sikkerhetspolitikk er grunnen til mitt engasjement, forteller stortingskandidat fra Tønsberg, Jens Christian Mikkelsen. -Dette er en av mange grunner til at min stemme går til Høyre. 
 - Høyre er det eneste partiet som har vist evne og viser vilje til å gjøre noe Forsvaret. Høyre er også det eneste partiet som har Forsvar- og sikkerhetspolitikk som en av sine primære politikkområder ...hvilket også er grunnen til at det nok ikke blir en sak i valgkampen.
 -Har man kommet i mål med styrkingen av Forsvaret? Nei, til det er frafallet for stort og LTP2016 var aldri ment som en endelig fasit. Den var den første av mange og det er mye som gjenstår. Jeg er ikke enig i alt i LTP2016, men styrkingen av Forsvaret tinger at man har et parti i regjeringskontorene som har forsvar som ett av sine primære politikkområder og en forsvarsminister som vet hva hun gjør. Det har Høyre i Ine Eriksen Søreide.
-Med Høyre i regjering kan vi fortsette arbeidet som er påbegynt, se til at LTP av 2020 får større rammer enn den forrige, og at handlingsrommet som 2% av BNP vil gi, blir benyttet på best mulig måte.
-Godt valg! avslutter Jens Christian.