SEM-ELEVER KAN SØKE OM PLASS VED VEAR UNGDOMSSKOLE

Byskogen blir ungdomsskolen elevene fra Sem skal bruke inntil videre. Men foresatte som ønsker at barnet skal gå på Vear skole, kan søke Tønsberg kommune om overføring for kommende skoleår. Dette opplyste kommunaldirektør Pål Thalmann som svar på spørsmål fra Høyres leder Ole Sverre Lund i møtet til Utvalget for oppvekst og opplæring (UOO) torsdag kveld. Elevene fra Hogsnes, Bjelland og Smørberg har fått Vear skole som sin nærskole.

Opplysningen kom som et svar på spørsmål fra utvalgets leder Ole Sverre Lund (H). Bakgrunnen var et orienteringsbrev skoleadministrasjonen nylig sendte til de foresatte ved Sem skole. Der står det ingen ting om at foreldrene har denne muligheten etter Opplæringsloven og Nærskoleprinsippet.

På møtet som ble holdt på Vear skole, uttrykte rektor Jan Erling Losnedal ved samme skole, bekymring for det lave elevtallet ungdomstrinnet ser ut til å få i de nærmeste årene. Deretter kommer det store kull inn på ungdomstrinnet.

-På sikt er vi er mer redd for at det blir for mange elever på ungdomstrinnet ved Vear skole, enn for få», svarte kommunaldirektør Pål Thalmann og henviste til elevkapasiteten til skolen. Han opplyste videre at det om kort tid kommer en sak til politisk behandling om justering av kretsgrensene.  

Begeistrede ansatte

-Vi var veldig spente og litt nervøse her på skolen før Vear ble en del av Tønsberg. Men, vi er tatt imot på en fantastisk måte, opplyste rektor Losnedal da han ønsket hovedutvalget velkommen. Han viste til at det hamres og snekres på skolen og at hjelp kommer umiddelbart fra kommunen om skolens ansatte tar kontakt. Han roste også kommunen for å ha involvert ham og andre medarbeidere ved skolen i året før grensejusteringen. –Det er veldig viktig for skolen, idrettslaget og kirken at byggefeltene nå er slått sammen», understreket rektor.

Lederen av hovedutvalget, Ole Sverre Lund uttrykte tilfredshet med at Vear er blitt en del av Tønsberg kommune. -Det er mye godt folk på Vear, blant yngre og godt voksne. En ressurssterk befolkning som har mye å tilføre Tønsberg kommune», sa han blant annet.

Billedtekst:

Utvalget for oppvekst og opplæring (UOO) fotografert sammen med rektor for Vear skole Jan Erling Losnedal og kommunaldirektør Pål Thalmann under møtet på Vear skole torsdag kveld:

F.v. rundt bordet: Odd-Einar Helgesen (MDG), Torhild Dehnæs (KrF), Inger Lexow (FrP), Anna Martin (H), Leif Flemming Bakke (H), utvalgssekretær Ingunn Kobberval, leder av utvalget, Ole Sverre Lund, rektor Jan Erling Losnedal, kommunaldirektør Pål Thalmann, Mian Hamid Bashir Rizwani (Ap), Anne Holm Moen (Ap), Mary-Ann Oshaug (Ap), Olav Sunness Vika (SV) og Herbjørn Berge (V). (Foto: Marit Haukom)