Ordfører Petter Berg ønsket Vears befolkning velkommen til Tønsberg

600 mennesker, små og store, deltok på fakkelmarkeringen utenfor Vear skole i ettermiddag, bare timer før Vear blir en del av Tønsberg. Arrangementet ble åpnet ved at innbyggere fra Vear, Hogsnes, Bjelland og Smørberg kom gående sammen i fakkeltog inn i skolegården. «Dette er en gledens dag som jeg har sett fram til lenge, fastslo ordfører Petter Berg i sin tale som du kan lese i sin helhet nedenfor.


Kjære nye innbyggere!

 

Dette er en gledens dag som jeg har sett fram til lenge!

 

For Vear og de to berørte kommunene er det også en historisk dag. En kommunegrense som av mange ble oppfattet som unaturlig og splittende blir borte ved midnatt, om få timer.

 

Det betyr at et lokalsamfunn som tidligere har vært splittet i to, nå blir sammenføyd.

Et nytt lokalsamfunn med et felles oppvekstmiljø kan etableres. Dette har særlig betydning for barn og unge, og derfor er jeg glad for at det spesielt er denne gruppen som er i fokus her i dag. Barn og unge får felles arenaer for barnehage, skole og fritidsaktiviteter som sammen med et trivelig nærmiljø vil gi oss et av Tønsbergs aller beste lokalsamfunn basert på felles tilhørighet og identitet. Tønsberg kommune satser i gjeldende kommuneplan sterkt på de vestlige delene av kommunen, noe som betyr at dette samlede lokalsamfunnet vil være i vekst og utvikling i årene som kommer.

 

Et kort tilbakeblikk på denne historiske begivenheten er på sin plass.

Prosessen som førte til denne grensejusteringen viser, etter min mening, lokaldemokratiet på sitt beste. Takket være iherdig innsats fra noen ildsjeler, som tok skjeen i egen hand da de etablerte politiske institusjonene ikke maktet å bli enige, ble en av de største grensejusteringene i norsk kommunehistorie de siste tiårene gjennomført.

Lokalbefolkningen i Vear-Hogsnes-Bjelland-Smørberg området har mye å takke ildsjelene bak Innbyggerlista for. Mot mange odds skal de ha hoveddelen av æren for det som skjer ved midnatt.

 

Mye kan sies om prosessen fram mot departementets vedtak den 18. desember i fjor, men nå er tiden inne for å forsones og å se fremover. Jeg vil gjerne benytte denne anledning til å takke ordfører Erlend Larsen for hans konstruktive bidrag etter at departementets beslutning var fattet. Vi ble begge enige om at det var innbyggernes beste som skulle settes i høysetet i prosessen. Vi ble enige om at prosessen skulle være et nullsumspill, ingen av kommunene skulle verken tjene eller tape på prosessen. Da dette ble avklart, er en omfattende administrativ prosess gjennomført, og jeg vil derfor også takke de to rådmennene, Vidar Andersen fra Stokke og Geir Viksand fra Tønsberg, for deres dyktige ledelse av denne prosessen.

 

På vegne av Tønsbergs innbyggere er det en stor glede for meg, som ordfører i Tønsberg, å ønske Vears befolkning hjertelig velkommen som innbyggere i Tønsberg kommune når klokken slår midnatt.

 

Godt nytt år til dere alle!