Tønsberg Høyres bystyremedlemmer om sine tanker og mål for byen

Hva vil egentlig Tønsberg Høyres 11 representanter i bystyret med sitt politiske engasjement? Hva med vararepresentantene? Hvilken hovedutfordring mener de at Tønsberg står overfor? Hvilket omdømme ønsker de at kommunen vår skal ha? 


I tiden fremover vil Tønsberg Høyre presentere våre bystyremedlemmer på vår hjemmeside og FB-side. Der vil de svare på disse spørsmålene og fortelle hvorfor de lot seg engasjere i politikken for Høyre. I intervjuet beskriver de byen vår og hvilke saker husker de spesielt fra fjoråret? 
Første representant ut blir Lene Lauritsen Kjølner. Henne vil dere bli kjent med til helgen.
På bildet, tatt på gruppemøte i det gamle rådhuset:
Harald Berg, Petter Berg, Rune Sørdalen, Ida Helen Sakshaug, Henning Wold, Ellen Lian, Lise Lorentzen Mandal, Morten Asplin, Aksel Even Haraldsen, Frank Pedersen, Ole Sverre Lund og Lene Lauritsen Kjølner.