Tidligere gruppeleder Pål W. Olsen: "Vedtas ikke intensjonsavtalen nå, finnes det ingen "quick fix-løsning"

"Det er nå det gjelder", sier tidligere gruppeleder Pål W. Olsen (H). Her sammen med nåværende gruppeleder Rune Sørdalen, t.v. og ordfører Petter Berg i midten. Pål W. Olsen var folkevalgt for Tønsberg Høyre i 20 år, hvorav åtte år som gruppeleder.

Full støtte til den fremforhandlede intensjonsavtalen for ny fastlandsforbindelse og Bypakka. Dette ble konklusjonen da ordfører Petter Berg lørdag presentere hovedpunktene på en godt besøkt Blåtime i Bydelshuset. Blant de vel 40 fremmøtte var Høyres tidligere gruppeleder Pål W. Olsen. Etter 20 år i Tønsberg-politikken er det få som kjenner problemstillingen bedre enn ham. Og han er krystallklar på at avtalen må landes nå!

Unik mulighet

-Vi har nå en unik mulighet for endelig å få landet denne saken. Selv fulgte jeg den i 20 år som folkevalgt, fra kommunesammenslutningen mellom Tønsberg og Sem. I åtte år som gruppeleder for Høyre i bystyret. Nedturene har vært mange. Griper ikke Tønsberg bystyre, Færder kommunestyre og Vestfold fylkestinget muligheten nå, er det ingen gitt å vite når en fastlandsforbindelse igjen kan settes på den politiske dagsordenen, sier Pål W. Olsen som understreker at det ikke finnes noen «Quick Fix»-løsning for en ny runde.

-En ny fylkeskommune med mange politikere langt unna Tønsberg-regionen og milevis med veier som trenger vedlikehold, vil ikke akkurat presse frem en ny fastlandsforbindelse hvis kommunene sier nei. Det er nå, i de siste månedene før Vestfold fylkeskommune legges ned, at muligheten finnes. Det økonomiske tilbudet fra fylkeskommunen er svært godt. Det må aksepteres. Før sommeren kommer!

Handler om sikkerhet

-Fattes det ikke vedtak nå, frykter jeg at det må en ulykke til for at saken igjen reises. Det var behovet for en sikkerhetsløsning, et alternativ til dagens Kanalbroa som startet planleggingen, så langt tilbake som på 1970-tallet. Heldigvis har broa holdt. Men de som eventuelt nå skulle sørge for at intensjonsavtalen ikke blir vedtatt, påtar seg et stort ansvar. Trafikken over Kanalbroa er stor. En dag sier det stopp for den gamle broa. Og hva tenker man å gjøre da? spør Pål W. Olsen.

Den tidligere gruppelederen deler ordfører Petter Berg og nåværende gruppeleder Rune Sørdalens oppfatning av intensjonsavtalen. -Høyres førsteprioritet er å få en ny fastlandsforbindelse på plass nå. Så får vi ikke det alternativet Høyre ønsket primært, en undersjøisk tunnel. Men, med de avbøtende tiltakene og satsingen på Bypakka, blir broa en fantastisk god løsning, sier Olsen som minner om at det ikke bare er innbyggerne i Færder som trenger ny bro.

Tønsbergensere trenger også bro

-Tønsberg har også innbyggere på øya som daglige trafikkerer over broa. Derfor er ikke fastlandsforbindelsen bare viktig for Færder. Tønsberg skylder sine innbyggere på den andre siden av Kanalen, å få på plass en fastlandsforbindelse. Av rene beredskapshensyn. I tillegg kommer alle de viktige tiltakene i Bypakka som skal avlaste bysentrum for gjennomgangstrafikk. I tillegg til den massive satsingen på kollektiv, gange og sykkel, fremholder Olsen som imidlertid har en oppfordring til sine partifeller:

-Ikke glem at vi også trenger parkeringsplasser i sentrum. Kollektivsatsingen er viktig og riktig. Men det er ikke alle som kan komme seg frem på den måten. Her er det viktig å huske på bredden av de som bruker byen og ikke minst skal bruke sentrum i fremtiden. Det må ikke bli vanskeligere å kjøre bil i Tønsberg sentrum, sier Pål W. Olsen i en kommentar til Høyre.

Full støtte til ordføreren

I spørsmålsrunden etter ordfører Petter Bergs innlegg under Blåtimen lørdag, høstet han stor ros for sin innsats under forhandlingene. Og 6. februar skal intensjonsavtalen behandles i Tønsberg bystyre.