Johanne (19) brenner for skole og et likestilt samfunn. Nå er hun valgt inn i styret til Tønsberg/Re Høyre

Johanne Archer. 19 år og fra Eik. Nyvalgt kvinnepolitisk ansvarlig og med ansvar for mangfold i Tønsberg/Re Høyre.

Møt Johanne Archer (19) fra Eik. Nyvalgt kvinnepolitisk ansvarlig og med ansvar for mangfold i Tønsberg/Re Høyre.  For Johanne er det viktig at flere kvinner og personer med utenlandsk opprinnelse engasjerer seg i samfunnsdebatten. Nå håper hun å bidra til at flere vil engasjere seg i lokalpolitikken. Blant annet ved å introdusere dem overfor de mer uhøytidelige møtestedene innen Høyre.


Johanne er akkurat ferdig med videregående skole. Og midt i et halvt friår. Nå jobber hun i hjemmesykepleien og på Meny før hun starter på jusstudiet i Oslo i januar. Som 1. nestleder i Tønsberg og omegn Unge Høyre er hun valgt inn i styret for Tønsberg/Re Høyre hvor hun altså har fått et spesielt ansvar.

 Hvorfor ville du bli ansvarlig for kvinner og utenlandsk opprinnelse?

-Høyre skal være et parti som reflekterer det mangfoldet vi har i samfunnet. Derfor er jeg opptatt av at flere kvinner og flere personer med utenlandsk opprinnelse engasjerer seg. Deres stemme er minst like viktig i samfunnsdebatten. Dessverre ser vi at kvinner og personer med utenlandsk opprinnelse er underrepresentert i politikken. Dette skaper en skjevfordeling når viktige beslutninger skal tas.  

 Hva tenker du å gjøre?

Først vil jeg komme i dialog med dem! Med personer som bryr seg om lokalsamfunnet sitt, og som vil det aller beste for Tønsberg. For mange kan det nok virke som om politikken kun består av kjedelige møter. Men sannheten er jo faktisk noe helt annet!  Jeg tror det kan være lurt å skape større interesse rundt de mindre høytidelige møtene våre, som for eksempel Blåkafeen. Slike lavterskeltilbud er fine møteplasser for de som er helt nye i politikken, samtidig som man møter mennesker med mange av de samme meningene som en selv.

 Hvorfor Unge Høyre?

Johanne brukte litt tid før hun fant sitt ungdomsparti. Rett og slett fordi hun ikke var helt sikker på hvem hun var mest enig med. Men nå angrer ikke på at hun ble med i Unge Høyre vinteren i 2017. Hun tenkte på det en god stund før hun meldte seg inn.  Siden har hun vært med på skoleringer, skoleaksjoner, valgvake og landsmøte.

-En sterk og god skolepolitikk er viktig for meg. Samtidig som jeg var opptatt av å få til et mer likestilt og rettferdig samfunn. Unge Høyre tok for seg disse sakene på en god måte, og det viste seg dermed å være det partiet jeg var mest enig med.

Hva brenner du for?

I tillegg til skole og et likestilt samfunn er jeg blitt mer opptatt av å jobbe for et mer bærekraftig samfunn – både når det gjelder arbeid og miljøproblemer.

Hva betyr det for deg å ha blitt UH representant i styret til Høyre?

Jeg mener det er veldig viktig at unge får muligheten til å engasjere seg også utenfor ungdomspartiene. Det at jeg er UH representant i styret i Høyre er både veldig lærerikt og veldig viktig, så det betyr veldig mye for meg å få den muligheten, avslutter Johanne Archer.