Stolt og glad Tønsberg-ordfører

«Jeg føler glede og stolthet over at det faglige miljøet i Tønsberg vokser, og at vi styrker oss som regionsenter». Dette sier ordfører Petter Berg (H) i en kommentar til meldingen om at regjeringen vil etablere et nytt a-krimsenter i Tønsberg. Den gledelige nyheten ble presentert som en del av regjeringens nye strategi mot arbeidslivskriminalitet sist fredag.


For ordføreren betyr dette at rettsmiljøet i Tønsberg blir enda bredere. Fra før har byen Politihovedkvarteret og Domstolsadministrasjonen. Det nye a-krimsenteret vil derfor ifølge ordføreren kunne støtte seg på et bredt faglig miljø. «For Tønsberg betyr dette at vi styrker vår stilling som administrasjons- og regionsenter», understreker Petter Berg.

I likhet med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie mener han at det gode samarbeidet i Akrim Vestfold hatt betydning for lokaliseringen her, hvor Fylkesmannen, statsetatene, LO og NHO har samarbeidet i flere år nå. «Det viser hvor mye vi kan få til når vi jobber sammen», fastslår ordfører Berg.

Samlokalisering gir

gode resultater

Også Strategisk gruppe i A-krim-samarbeidet i Skatt sør ønsker planene om et nytt tverretatlig a-krimsenter i Tønsberg velkommen. I et notat skriver de:» Arbeidstilsyn, Politi, NAV og Skatt sør viser at vi står sammen mot kriminalitet i arbeidslivet, og etableringen av dette senteret vil ytterligere styrke et allerede godt etablert og velfungerende regionalt samarbeid om å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Vi ser at tilsvarende måter å jobbe på, med samlokaliserte sentre i Bergen, Stavanger, Oslo, Kristiansand og Trondheim gir svært gode resultater. Erfaringene derfra er at sentrene lykkes med å sette aktører ute av spill og forhindre dem fra å fortsette med useriøse aktiviteter og arbeidslivskriminalitet. Én etat alene kan ikke bekjempe arbeidslivskriminalitet. Arbeidet med å avdekke arbeidslivskriminalitet er ofte komplekst og meget ressurskrevende. Det er nødvendig at flere etater samarbeider og benytter flere virkemidler for å stoppe useriøse og kriminelle aktører i arbeidslivet. Ingen aktører som driver med arbeidslivskriminalitet skal føle seg trygge».

Håper på rask etablering

Gruppen håper at senteret kan etableres raskt. «Vi tror at samlokaliseringen vil øke den samordnede innsatsen både for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet i regionen, og skape enda bedre resultater. A-krim-samarbeidet som nå er etablert dekker som kjent fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark, og i styringsgruppen er skatteoppkreverne representert med en person fra hvert fylke. Det er ikke klart om det nye kontoret skal dekke alle tre fylkene, eller om arbeidet skal rettes mot f. eks Vestfold», heter det i notatet.  

 https://www.regjeringen.no/…/forsterket-innsats-…/id2538623/