STORTINGSKANDIDATENE KÅRSTEIN OG LENE OM NYTT TVERRFAGLIG A-KRIMSENTER I TØNSBERG/VESTFOLD

Kårstein Eidem Løvaas er svært tilfreds med regjeringens beslutning om å legge det nye tverrfaglige a-krimsenteret til Tønsberg og Vestfold. Etableringen mener han viser at regjeringen i handling gjør alvor av sin forsterkede innsats mot arbeidslivskriminalitet. Andrekandidat Lene Westgaard-Halle understreker betydningen senteret vil få for kompetansemiljøet i fylket vårt.

Uttalelsene er gitt i forbindelse med Regjeringens nye strategi mot arbeidslivskriminalitet  


STATSMINISTEREN OM SENTERET:
Statsminister Erna Solberg begrunner etableringen av senteret slik:
– Arbeidslivskriminalitet er et stort samfunnsproblem og det er viktig for oss å bekjempe ulovlig virksomhet med målrettede tiltak og bedre verktøy. Vi forsterker derfor innsatsen for å få bukt med de kriminelle aktørene i arbeidslivet". 
VESTFOLD KOMMET LANGT
Kårstein Eidem Løvaas har stor tro på dette tiltaket mot arbeidskriminalitet. Han viser til at vi i Vestfold allerede har kommet langt, blant annet gjennom Medbyggerne, hvor bransjene og myndighetene felles går til kamp mot svart arbeid.
-Dette forsterker kampen mot kriminaliteten i arbeidslivet. Svart arbeid er tyveri. Den som benytter seg av det stjeler fra fellesskapet i tillegg til å utsette seg selv for risiko så bidrar man til å utsette andre mennesker for fare, understreker Løvaas som mener etableringen viser at Høyre mener alvor med slagordet "Skape flere jobber"! «Trygt arbeidsliv handler også om å skape flere jobber, sier Løvaas.
ARBEIDS- OG SOSIALMINISTEREN
-Når vi har fokus på å skape flere jobber er det også viktig at vi skaper flere trygge jobber. Alle tjener på at jobbene utføres etter gjeldene lover og regler. Arbeidslivskriminalitet har mange fasetter, en av dem er at uærlige stjeler jobbene fra andre. Får vi bukt med det så skaper vi flere jobber» sier han og viser avslutningsvis til følgende uttalelse fra arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie:
– Målet er at kontrolletatene skal jobbe mer målrettet, systematisk og være mer slagkraftig i møte med kriminelle i arbeidslivet. Nye sentre mot arbeidslivskriminalitet skal være med å samordne og effektivisere jakten på kriminelle».
GRATULERER VESTFOLD
"Gratulerer til hele Vestfold!», sier stortingskandidat Lene Westgaard-Halle i en kommentar. Hun minner om at gode kompetansemiljø i fylket vårt, sikres gjennom lokalisering av statlige arbeidsplasser også her.
«Det er ikke slik at all kompetansen sitter i Oslo, fordeling at beslutninger og makt handler også om maktspredning, og det er en viktig verdi for Høyre. Derfor er det gledelig at regjeringen fortsetter å flytte og etablere statlige arbeidsplasser utenfor hovedstaden. Poenget er ikke at vi skal ha et direktorat på hvert nes, men heller at det skal være en jevnere balanse mellom hovedstadsregionen og resten av landet", avslutter Lene.
Her kan du lese mer om regjeringens forsterkede innsats mot arbeidslivskriminalitet:

https://www.regjeringen.no/…/forsterket-innsats-…/id2538623/