Stortingsvalgprogram 2017-2021 Førsteutkast

Det er nå politikken for de neste fire årene skapes. BLI MED!

Kjære Høyremedlem

Programkomiteen i Høyre har nå sendt ut det første utkastet til Stortingsvalgprogram.
Tønsberg Høyre ønsker å høre DINE tanker vedrørende Stortingsvalgsprogrammet.

Send til Politisk utvalg i Tønsberg Høyre: jens.mikkelsen@outlook.com.
Arbeidet går raskt, så dine innspill må være oss i hende innen 26. september.
Vennligst spesifiser dine innspill med linjenummer, hva du ønsker endret og hvorfor.

Her kan du laste ned førsteutkast til Høyres stortingsprogram: 

Politisk utvalg samler sammen innspillene og fremlegge dette for styret, før innsending til Vestfold Høyre og det samlede programarbeidet.

Skulle du ønske å sende inn dine tanker direkte til Høyres Programkomite, kan dette gjøres via følgende link;  http://bit.ly/2cc1i51