Lise Mandal (H): Takk til helse-ministeren for pakkeforløp for kreft

Noe av det viktigste Høyre og helseminister Bent Høie har gjort i regjering er å lage pakkeforløp for kreft! Både min mann og min far fikk i våres beskjed om at det var mistanke om kreft. Måten de ble tatt imot på av helsevesenet var helt fantastisk.  Alle prøver og utredninger ble gjort i rask rekkefølge. De lurte aldri på hvor lang tid det ville ta før de fikk svar og en avklaring. Når en undersøkelse var gjort, fikk de beskjed om når prøvesvarene kom og når neste undersøkelse/prøve skulle tas, sier Lise.


-Å få beskjed om du kanskje har kreft, gjør noe med deg og dine nærmeste pårørende. Alt settes på hold. At unntakstilstanden ikke varer lenger enn nødvendig, er en trygghet. Dagene og ukene er lange nok når man står midt i en slik situasjon.  Heldigvis gikk det bra både for min kjære og pappa.

-Nye tall viser at nesten åtte av ti pasienter er inkludert i ordningen. Når man er på det mest sårbare er det viktig at man har et godt sikkerhetsnett! Nå vil Høyre lage pakkeforløp på nye områder. F.eks for en bedre oppfølging og bedre hjelp etter en kreftdiagnose: "Pakkeforløp hjem."

Pakkeforløpet for kreftpasienter skal utvides til å gjelde også rus og psykisk helse. I tillegg skal helt nye pakkeforløp for utmattelsessykdommer, smerte-, muskel- og skjelettlidelser etableres, sier Lise som har følgende oppfordring til velgerne:

-Stem Høyre for å få et bedre og mer forutsigbart helsevesen!"

Bilde er tatt av Byavisa Tønsberg.