Høyres styre og bystyregruppe samlet til to dagers politisk verksted

Ideutvikling og avsjekk i forhold til programmet er viktig for Tønsberg Høyre. Derfor samles styret og bystyregruppa årlig en helg i november til politisk verksted. Tidspunktet er valgt i forhold til budsjettprosessen for kommende år. Og det ærverdige Borge hotell på Husøy er fast ramme når Høyres representanter samles.
For Høyres representanter er samlingen viktig. Den politiske hverdagen er travel. På møtene i bystyregruppa er dagsordenen full av saker som skal opp i kommende uker. Tiden der brukes til å meisle ut Høyres politikk på enkeltsakene. Dermed har de ulike representantene partiets standpunkt i ryggen når de skal møte i sine respektive utvalg. Der skal det forhandles med de andre partiene for å oppnå størst mulig flertall for partiets syn. De store sakene kommer som regel opp i gruppemøtene flere ganger etter hvert som saksbehandlingen nærmer seg bystyret. Underveis finpusses det endelige standpunktet ut fra hva som er politisk mulig å få flertall for.
De store linjene
På Borge-seminaret er det annerledes. Der er det tid til å drøfte de store linjene. Hva Høyre vil prioritere fremover. Hvilke saker de vil sette på den politiske dagsordenen. Bystyregruppa møter styrets medlemmer og sammen meisler de ut de politiske målene.
Et viktig sjekkpunkt er programmet Tønsberg Høyre gikk til valg på i 2015. Snart er halve perioden gått. Partiet har behov for å gjøre avsjekk på hva man har fått til, og hva som må settes på dagsordenen. 
"Alle" er med
Det var disse diskusjonene Høyres tillitsvalgte førte i helgen. Senior Høyre og Unge Høyre var viktige bidragsytere. Og med seg hadde partiet innspillene fra medlemmene på to viktige møter tidligere i år om sentrumsutvikling og den nye intercityløsningen fra Tønsberg og sørover.
Samlingen ble ledet av gruppeleder Rune Sørdalen med sentrale innspill fra Tønsberg Høyres leder Leif Flemming Bakke. Og hva Tønsberg Høyre vil prioritere i kommunebudsjettet 2018 var et sentralt tema.