"Vi er i gang med forberedelsene til ny veiløsning i Presterødbakken"

Dette sier Høyres gruppeleder Rune Sørdalen i en kommentar til tb.no’s nyhet om at oppkjøpene av boliger er kommet i gang. Han er glad for at ventetiden på departementets godkjenning av søknaden om bompengefinansiering, nå brukes til å legge til rette for det etterlengtede veiprosjektet.

Sørdalen er spesielt glad for at de som har fått båndlagt husene sine i påvente av den nye veien, endelig får solgt dem og kan begynne på nytt i hus med fremtidsutsikter -Snart kan vi løse trafikkproblemene i Presterødbakken. Det er noe vi har ventet lenge på, fastslår Rune Sørdalen.

 

17.06.2017


  Bakgrunnen for salget er vedtaket i Tønsberg bystyre i mars i år om å bevilge 50 millioner til oppkjøp av eiendommer i Timoteiveien.  Presterødbakken skal utvides til firefelts vei, og Presterødkrysset skal bygges om til rundkjøring. Dette er et av flere lokale prosjekter i Bypakke Tønsbergregionen. Hele prosjektet koster 130 millioner kroner. Av dette går 50 millioner kroner til oppkjøp av ti eiendommer i Timoteiveien og i Presterødalléen Les mer på tb. no.
https://www.tb.no/nyheter/tonsberg/samferdsel/mange-boliger-ma-rives-nar-kommunen-svir-av-50-mill-pa-a-kjope-eiendommer-her/s/5-76-563179