"Tønsberg skal ikke stenges for bilistene"

Dette slo Høyres Ellen Lian fast i bystyret nylig i forbindelse med behandlingen av flere viktige planer og strategier for det fremtidige sentrum, blant andre Byromsstrategi, Gatebruksplan og parkeringsstrategi. Samtidig gjorde hun det klart at Høyres mål er å skape et sentrum som er et godt sted å være for små og store. -SENTRUM MÅ BLOMSTRE, fastslo Lian.


-Planene går i hverandre og det gjelder også parkeringsstrategien, og er en vesentlig del av hvordan vi i fremtiden tenker oss Tønsberg Sentrum.  Hva vil vi med Tønsberg Sentrum? Jeg ser for meg barn som leker på torvet og på nye byromsplasser, og jeg ser for meg barn, voksne og eldre i skjønn forening. I tillegg ser jeg for meg et sentrum med butikker, kafeer og andre arbeidsplasser – et trygt sted å være. Målet vårt må være å skape et Hva skal til for at vi skal få til dette? Folk må komme seg til sentrum på en fornuftig måte med kollektiv, sykkel, gange eller bil.

-Jeg har med glede fulgt med på sosiale media og kommentarfeltet i TB hvor jeg ser at det ikke bare er Tønsbergs innbyggere, men også et stort omland som er opptatt av Tønsbergs parkeringsstrategi.  Det er veldig bra og viser at Tønsberg er Vestfolds handelssenter. Dette skal vi opprettholde, og vi skal bevare Tønsberg som handelssentrum.

På sosiale media oser det av bekymring for at vi skal stenge byen og at folk ikke skal få parkere.  Det er en SELVFØLGE at vi fortsatt skal kunne sette fra oss bilen i Tønsberg. Vi ønsker tvert imot å åpne sentrum for opplevelser og nytte. Bilismens tid i Tønsberg er ikke over.

Vi ønsker å legge til rette for at næringslivet skal blomstre, og jeg gleder meg til at alle planene våre skal iverksettes.  For næringslivet er det ikke mest viktig at det er en times gratis parkering. For både oss og de som driver næring i Tønsberg er TILGJENGELIGHET til næringsdrivende det viktigste.  Vi har hele tiden sagt at etablering av nye parkeringsplasser må gå parallelt med reduksjon av eksisterende plasser. Vi ønsker at det skal igangsettes utredning av et nytt P-hus i Tollbodgaten – dette vil være parkering i sentrum og overta for gateparkering som vil forsvinne. I gatebruksplan er det avsatt et område mellom Klubben og Nordea til parkeringshus.   I tillegg jobbes det med parkering på Stjerneplassen og ikke minst har vi et superspennende prosjekt på Haugar.  Disse er noe lengre frem i tid.

Vi ønsker ikke -  midt i et budsjettår - å bruke flere millioner på å sponse gratis parkeringsplasser.  Kostnaden rundt dette er noe usikkert, men jeg antar at det minimum måtte koste rundt 4 mill. Det viser manglende ansvarsfølelse, når det foreslår å bruke disse pengene uten å komme med et konkret forslag til inndekning, men isteden ønsker at Rådmannen skal fremme en sak om det senere. De nevner riktignok at vi skal vurdere øke satsene på parkering på øvrige parkeringsplasser for å dekke inn dette.

Altså: Dyrere parkering for de fleste, slik at noen få heldige kan parkere gratis en time på de mest attraktive plassene. Som selvfølgelig aldri vil være ledige.»

Vi fremmer derfor følgende tilleggsforslag pkt 3 og pkt 4:

  • Som en hovedregel skal etablering av nye parkeringsplasser gå parallelt med reduksjon av eksisterende plasser, for at dette ikke skal gå utover næringslivet i sentrum

•Det igangsettes en utredning av et nytt P-hus ved Tollbodgaten, enten i egen regi på kommunens tomt eller i samarbeid med andre.

Forslaget ble vedtatt av posisjonen med 20 mot 19 stemmer- Høyre, FrP, KrF og MDG.