Tønsberg får 55.000 til programmering i skolen

Høyres ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal besøker Presterød ungdomsskole.

Tønsberg- skolen får 55 000 kroner i støtte til programmeringsutstyr.  Pengene skal brukes til å kjøpe utstyr slik at lærerne kan bruke sin programmeringskompetanse i klasserommet. For Høyres ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal er nyheten fra Kunnskapsdepartementet viktig.


 -I Tønsberg Høyre har vi programfestet at vi skal innføre koding og programmering som valgfag på alle ungdomsskolene, og vi skal sørge for anskaffelse av nødvendig utstyr. Nå har vi fått gledelig hjelp av regjeringen til å kjøpe inn utstyr til lærerne. Vi vil jobbe for ytterligere midler til denne viktige satsingen. Programmering og forståelse for digitalisering vil bare bli viktigere i tiden fremover, sier Lise L. Mandal i en kommentar.

Tønsberg kommune er i gang med å heve kompetansen til lærerne innen programmering.  Fra neste høst trer Kunnskapsløftet 2020 (Fagfornyelsen) og nye læreplaner i kraft. Da kommer programmering blant annet inn i læreplanene for matematikk og naturfag. Det er derfor viktig at Tønsberg som skoleeier forbereder seg godt til de nye læreplanene

Tilskuddet er et tiltak i regjeringens fem-årige satsingen Den teknologiske skolesekken som startet i 2018.