2. kandidat Øyvind Jonassen, Re: «Min største glede er å hjelpe innbyggere»

Øyvind Jonassen, Tønsberg/Re Høyres andrekandidat på kommunevalglisten for nye Tønsberg.

Møt Øyvind Jonassen! Den rutinerte politikeren fra Revetal som nylig ble nominert til andreplassen på Tønsberg/Re Høyres kommunevalgliste. Nå er han er klar både for sin tredje periode som kommunestyrerepresentant. Denne gang i Nye Tønsberg.

-Og, understreker han optimistisk, -den første som en del av en reell posisjon!

I Re er Høyre en del av posisjonen gjennom et rent teknisk valgsamarbeid. En ordning som la grunnlaget for fordelingen av verv og posisjoner etter siste kommunevalg. Får Jonassen det som han vil i nye Tønsberg, blir Høyre det største partiet, får ordføreren og en førende rolle når politikken skal utformes.

Sammen med ordførerkandidat Lise Lorentzen Mandal og de 53 andre listekandidatene forbereder Øyvind seg på valgkamp. 

Å nå målet vårt, blir hardt, men gøy, sier han og legger til:

-For meg handler det ikke om makt for maktens skyld. Min største glede som folkevalgt er å kunne hjelpe enkeltinnbyggere med å få til det de vil og har krav på. I posisjon i nye Tønsberg blir mulighetene for dette enda bedre enn i dag.

Travel hverdag

Øyvind er pendler-ektemannen og tobarnspappaen som ofte starter arbeidsdagen klokka 05 for å rekke første flyet til Stavanger. Eller 05.20 når han skal til Oslo. Han har ca. 60-80 reisedøgn og 80-90 flyreiser i året. Ofte lander han på Sandefjord lufthavn ca. 17:30 og møter direkte på kommunehuset til møter som begynner en halv time senere. Dokumentene leses så snart han finner et ledig sete. Spesielt flyreisene brukes effektivt. 

Øyvind er tydelig på at den hektiske hverdagen ikke ville ha gått opp om ikke storfamilien hadde støttet ham, både i hans pendlertilværelse, politiske virke og videreutdannelse. Det siste er en mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse ved universitetet i Stavanger. Dette er så ferskt at han enda ikke har fått sensur på selve masteroppgaven.

Takker familien

 – Det er takket være kona, Laila, mine svigerforeldre og mine egne foreldre at jeg kunne si ja til å stå på Høyres liste. Klart jeg hadde lyst, samtidig som jeg følte et ansvar for å bringe noe av Re (Høyre) sin historie med inn i Tønsberg. Selv om jeg er av de som allerede tenker våre disposisjoner utfra en helhet, kan det være en reell frykt for at utkanten kan bli glemt, understreker han.

Øyvind er den yngste av tre søsken og et ektefødt barn av Re. Han bodde i Fon til han var seks år gammel. Da flyttet familien til Vivestad da de tok over gården etter hans besteforeldre på morssiden. Der levde de til han flyttet hjemmefra.  Han er utdannet innen prosessfag, har jobbet i landbruk og landindustri og siden 1997 i offshore oljeproduksjon. Siden 2011 har han vært ansatt i Norges Rederiforbund. I dag er han fagsjef for hele området offshore sikkerhet i avdeling for næringspolitikk, har tett kontakt med diverse departementer og er en del av tre-parts-arbeidet til Rederiforbundet.

Hvorfor er Høyre ditt parti?

-Næringspolitikken, vektleggingen av den individuelle friheten og motvekten mot «negativ sosialisme», er grunnleggende viktig for meg. Derfor har Høyre alltid vært mitt parti.

Hvem er ditt politiske forbilde

-Jeg er ikke veldig opptatt av å ha forbilder, men lar meg imponere av både Kåre og Erna. Har lest en del historie, og kan også la meg imponere over kjemper på venstresiden som Jens Christian Hauge, og hva de fikk til.

Krevende opposisjon

Øyvind legger ikke skjul på at opposisjonsrollen han og Høyre spiller i Re er krevende.  –Svært få har hatt noe ønske om at vi skulle få «inntekt» fra noen saker. Da vi i Høyre stilte egen liste igjen etter en periode med en fellesliste med Krf, rokket vi ved det etablerte politiske systemet og ved en administrasjon som kun har forholdt seg til én ordfører i hele Re kommunes levetid. Ja, inntil Høyre kom inn i kommunestyre med egen liste, var det en rørende enighet hvor ordføreren tok æren for de fleste avgjørelser. Denne erfaringen inspirerer meg ekstra når vi snart skal ut i valgkamp. Det er i posisjon vi får til ting.

Tomtesaken

Jonassen viser til den såkalte tomtesaken på Revetal fra sist sommer som et eksempel på dette.  Nylig brakte Høyre i Re saken til kontrollutvalget.

-Fra Re Høyres side handler det om å få en «vurdering» av det vi anser å være på kanten av det vedtaket som ble fattet. Saken har imidlertid blitt mer alvorlig underveis. Nå fremgår det ganske tydelig at rådmannen bevisst eller ubevisst feilinformer kommunestyre. Da er saken blitt en sak som kan omhandle en ukultur der det er for tette bånd mellom noen få.

Dessuten er vi i Re i en svært anstrengt økonomisk situasjon, og vi må ha tillit til at de vedtakene vi fatter, blir fulgt opp korrekt av administrasjonen.

Tønsberg- et riktig valg

Valget av Tønsberg som kommunen Re skulle slå seg sammen med, mener Jonassen fortsatt at var viktig og riktig. Nå er den tidligere Vivestad-gutten opptatt av at både innbyggere og folkevalgte fortest mulig må legge vekk «de og oss» tankegangen.

-Vi blir en kommune med felles utfordringer. Vi har ikke svaret på hvordan det ville gått i Re hvis vi hadde forblitt en egen kommune. Men sikkert er det at de utfordringen vi har nå, ville vært enda større for mange av områdene, hvis vi hadde blitt stående alene. Spesielt gjelder det kvaliteten på enkelte tjenester, og ikke minst rettsikkerheten til den enkelte innbygger.

Hvilke utfordringer blir størst?

-Som i alle andre kommuner vil vi få økonomiske utfordringer. Det krever klare prioriteringer.  Ostehøvel-prinsippet holder ikke, vi må finne robuste løsninger. For Høyre blir det viktig å være tydelig på den ideologiske forskjellen mot venstresiden. Det må gjenspeiles i en differensiert tjenesteproduksjon, understreker Øyvind som er klar på hva som blir viktig å prioritere fremover for Høyre.

-Ytterligere styrking av storkommunen som attraktivt bosted. Videre satsning på næring – fokus på matproduksjon, både i primær og sekundær kjeden. Jeg har stor tro på å dyrke Tønsberg- regionen som ledende innen sikkerhet og beredskap. Samarbeide tett mot høyskolen for å skape arbeidsplasser, må også prioriteres.

Hvilke områder er de viktigste for deg i politikken? 

-Næring, samfunnsutvikling og ikke minst byggesaker som jeg har opparbeidet ganske mye kompetanse på i Re

Hvilke egenskaper er viktig for en politiker?

-Faglig dyktig er alltid en fordel. Har man det ikke selv, må man kunne tilegne seg kunnskapen fra noen som kan.  Samarbeid og tålmodighet er avgjørende.

Hvilke saker tenker du tilbake på med glede

-Først og fremst kommunesammenslåingen mot Tønsberg som så umulig ut på et tidspunkt, men som så gikk Høyres vei. Enkeltsaker innen bygg / fradeling der vi har betydd forskjellen for at søker har fått benytte seg av den eiendomsretten hun / han faktisk har.

Nederlagene?

-Dem har jeg lagt bak meg. 

Hva brakte deg inn i politikken?

Grensejusteringen som enkelte ønsket at skulle bringe hjembygda hans, Vivestad, til Andebu kommune. var det som brakte han inn i politikken for lenge siden. Det hele startet med en diskusjon om skole.

-Det som var problematisk var et lite antall mennesker uttalte seg på vegne av alle uten nødvendigvis å ha et reelt flertall i ryggen. Heldigvis ble grensejusteringen ikke noe av. Ikke så lenge etter at jeg hadde ytret meg offentlig, ble jeg kontaktet av Høyre i Re, og så har snøballen rullet etter det.

Familiemann 

Når Høyres andrekandidat ikke er på jobb eller i politiske møter, prioriterer han å være sammen med familien sin, helst i friluft. Å følge opp sønnens fritidsaktiviteter er viktig for ham. Øyvind beskriver seg selv som en ivrig jeger. Han driver både med rådyr- og elgjakt, i Vivestad. Der eier han en liten skogeiendom som han besøker så ofte han kan.

-Jeg liker også å trimme litt. Deltar gjerne i noen mosjonsløp! Sykkel-Birken har vært et fast mål, men der «sviktet» jeg for første gang på ni år sist høst. Å være i fysisk aktivitet gir god avveksling, forteller Øyvind.

Øyvind Jonassen, 48 år,

2. kandidat Tønsberg/Re Høyres kommunevalgliste

Gift med Laila, to barn

Bosted:Revetal

Yrke: Fagsjef for offshore sikkerhet i Norges Rederiforbund, avdeling for næringspolitikk.

Medlem av Re kommunestyre og Hovedutvalg for eiendom og Næring (HDEN)  siden 2011. Nestleder i HDEN siden 2015

Tidligere leder av Re Høyre 

Styreverv: Næringslivets NOx fond, Sikkerhetsforum, Sektorstyret Petroleum, Samarbeid for sikkerhet 

Ivrig jeger, mosjonist