Tønsbergs ordfører på jobb i egen by

Petter Berg (H) er ankommet Tønsberg torg. Han er Tønsbergs 57. ordfører. Den første het Christopher Seeberg, ble valgt i 1837 og var kjøpmann. (Se listen over de ti første ordførerne avslutningsvis i denne saken.)
Arrangøren i ferd med å rigge til en fredelig konsert og markering mot antirasisme. De første publikummerne er kommet. Været er surt. Musikere og vokalister forbereder seg.

Slike oppdrag tas ikke på sparken av ordføreren. Han hadde lagt mye arbeid i appellen sin. Skrevet, slettet, skrevet igjen, finpusset ordene. Hentet frem et vers fra det signaltunge diktet av Arnulf Øverland "Du skal ikke sove". Nå er talen klar! Budskapet er et av de viktigste han har formidlet. Det handler om hvilke verdier kommunen og byen han leder, skal bygges på. 
 Egentlig er Petter Berg på en viktig partikonferanse i Larvik denne helgen. Men hjembyen trenger sin ordfører; han avbryter møtet og setter seg i bilen hjem.
Første stopp er safen hvor ordførerkjedet oppbevares. Uten det, ser Petter Berg ut som en alminnelig innbygger. Men, i kveld er det byens fremste folkevalgte som skal tale. Metallkofferten med kjedet bringes til torget. Tiden er inne for å ta det på, og forberede seg på å holde appellen.
Ordføreren forteller oss at han har gledet seg til å komme til torget denne kvelden. Møte engasjerte innbyggere, de andre som skal tale, musikerne som stiller gratis opp, og andre representanter fra bystyret. Berg liker at innbyggere tar initiativ for saker de brenner for. Og han gleder seg når han ser at folk kommer til markeringen, små og store. Forsamlingen speiler temaet for kveld: Nei til rasisme i Tønsberg. Ja til mangfold.
Så er ordfører Petter Berg klar, inntar scenen og sier blant annet dette:
"«Dette er en kraftfull mobilisering for å vise for all verden at Tønsberg er, og skal være, en inkluderende og tolerant by. Alle på torget viser med dette at vi ønsker oss en by og en kommune som tar sterkt avstand fra og vil bekjempe alle former for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Vi ønsker et mangfoldig Tønsberg velkommen, og vi vil fremheve menneskeverdets universelle betydning».
Ordføreren blir stående på torget etter appellen. Han vil ha med seg så mange av innslagene som mulig, før han må reise. Han er åpenbart stolt og glad når tiden er inne for å pakke ned ordførerkjedet, forlate torget og bringe Tønsbergs viktigste metallkoffert tilbake til safen. 
Oppdraget er fullført. På vegne av det store flertallet av Tønsbergs innbyggere har han sagt tydelig fra om hvilke verdier byen skal preges av. Hva det overveldende flertallet i bystyret legger til grunn for sin virksomhet. Han kan reise tilbake til Larvik for å bidra til møtet hvor Vestfold Høyre forbereder valgkampopplegget frem til september. Jobben er gjort!

1837 1837 Kjøpmann Christopher Seeberg 
1838 1839 Kateket Jacob Jacobsen 
1840 1840 Kjøpmann Peter Ambrosius Bruun –
1841 1841 Kateket Jacob Jacobsen 
1842 1842 Kjøpmann Thomas Hvistendahl –
1843 1843 Megler Nicolai Bruun 
1844 1844 Kjøpmann Hans Falkenberg Hovbrender –
1845 1845 Sogneprest Georg Daniel Barth Abel
1846 1846 Landfysikus Fredrik Severin Lorentzen –
1847 1847 Grosserer Samuel Foyn 
1848 1848 Kjøpmann Hans Hansen 
1849 1849 Overtollbetjent Wilhelm Christian Lied 
1850 1850 Kjøpmann Henrich Holst