Henning Wold (H): "Tønsberg kommune sviktet lokalsamfunnet i Undrumsdal ved første anledning"

Elevene ved Solerød skole i Undrumsdal blir heldigvis sikret et tilfredsstillende gymtilbud på Dalheim etter siste kommunestyremøte. Men Henning Wold (H) mener at Tønsberg kommune har mye å lære av denne saken hvor to skoler ble satt opp i mot hverandre etter at administrasjonen hadde gjort en feil.

—Tønsberg kommune sviktet dessverre lokalsamfunnet i Undrumsdal ved første anledning etter kommunesammenslåingen mellom Re og Tønsberg. Dette skriver Høyres fraksjonsleder i Utvalg oppvekst og opplæring Henning i Wold i en kommentar etter siste kommunestyremøte.  


 

Nå mener Wold at kommunen står overfor en betydelig oppgave med å bygge opp igjen tilliten til innbyggerne i Undrumsdal. Kretsen hvor over 50% i Innbyggerundersøkelsen svarte at de ikke ønsket at Re slo seg sammen med nettopp Tønsberg. 

Saken som forårsaket dette feilskjæret, kom ifølge Wold skjevt ut fra første stund, og den handlet faktisk om finansiering av rombehov ved en annen skole, nemlig Vear skole. Heldigvis sikret Høyre og et flertall av andre partier at Dalheim får et nytt ventilasjonsanlegg i år som planlagt. For mot stemmene fra Ap, Sp og KrF, ble det vedtatt å finansiere utbyggingen av Vear skole ved låneopptak.   

Her er Henning Wolds kommentar i sin helhet:

Tønsberg kommune sviktet dessverre lokalsamfunnet i Undrumsdal ved første anledning etter kommunesammenslåingen mellom Re og Tønsberg. Og den saken som forårsaket dette feilskjæret, kom skjevt ut fra første stund, og den handlet faktisk om finansiering av rombehov ved en annen skole, nemlig Vear skole.

For det første ble ikke midlene til denne nødvendige utbyggingen ved Vear skole innarbeidet i økonomiplanen for perioden 2020-2023, som ble behandlet før jul. Videre «glemte» administrasjonen å sende denne saken til Utvalg for oppvekst og opplæring, hvor den selvfølgelig hører hjemme, og sendte den direkte til formannskapet. Og det er i finansieringen av tiltaket ved Vear skole den store feilen ligger: nemlig at man her foreslår å finansiere dette ved å utsette den helt nødvendige oppgraderingen av ventilasjonsanlegget ved Dalheim forsamlingshus i Undrumsdal med ett år.

 Det er ikke det minste rart at dette har skapt sterke reaksjoner i lokalsamfunnet i Undrumsdal, siden dette lokalet benyttes både som gymsal for Solerød skole, av en teatergruppe, idrettsforeningen og av en ungdoms- og barneklubb for å nevne noe. Og det gjør ikke saken bedre at Miljørettet Helsevern, som er en deltjeneste innen kommunehelsetjenesten, har vært veldig tydelige i sin beskrivelse av det dårlige inneklimaet I dette lokalet.

Beklageligvis vedtok et enstemmig formannskap å utsette oppgraderingen av ventilasjonsanlegget ved Dalheim, etter at utsettelsesforslaget fra Høyre falt. Men heldigvis vedtok kommunestyret, mot stemmene fra Ap, Sp og KrF, å finansiere utbyggingen av Vear skole ved låneopptak, og med det resultat at Dalheim vil få nytt ventilasjonsanlegg i år, som planlagt.

Det er mye lærdom å hente i denne saken: den sviktende saksbehandlingen, og det at man i realiteten setter to skoler opp mot hverandre, er svært uheldig og beklagelig.

Og når vi gjennom Innbyggerundersøkelsen, som ble foretatt i forbindelse med Res valg av sammenslåingskommune, vet at over 50% av innbyggerne i Undrumsdal hadde Horten som sitt primærønske, så er det ikke noe rart at mange er skuffet over Tønsberg kommune i denne saken. Heldigvis endte saken godt, men Tønsberg kommune har utvilsomt en betydelig oppgave med å bygge opp igjen tilliten til innbyggerne i Undrumsdal, og her vil Høyre bidra.

Henning Wold - Høyres fraksjonsleder  Utvalg for oppvekst og opplæring