Bystyret går videre med å utrede ny svømmehall- ønsker samarbeid

Lise Lorentzen Mandal (H) oppfordret bystyret onsdag 7. desember om  å støtte den videre utredningen av ny svømmehall. Samtidig anmodet hun administrasjonen om å jobbe hardt inn mot Færder kommune for å sikre et interkommunalt anlegg. 

Bystyret vedtok enstemmig å gå videre og å søke samarbeid både interkommunalt og med fylkeskommunen.Nedenfor finner du innlegget til Lise Lorentzen Mandal (H)

Endelig har vi kommet i gang med utredning av ny svømmehall i Tønsberg, noe som absolutt burde vært gjort for mange år siden og jeg syns det er utrolig trist at vi nå bruker nesten 20 mill. på en svømmehall som vi ikke vil ha glede av i mer enn 4-7 år til. De pengene kunne kommet godt med til et nytt svømmehallprosjekt.

Vi i Høyre er trygge på at det blir gjort en grundig og nøyaktig utredning, og vi mener det er for tidlig å ta en diskusjon nå på hvor den nye svømmehallen skal ligge eller hvilket ambisjonsnivå vi skal legge oss på. På de områdene trenger vi mer informasjon om driftsutgifter og inntekter, men det føles godt å være i gang.

Høyre anmoder Tønsberg kommunes administrasjon om å jobbe hardt inn mot Færder kommune om et interkommunalt anlegg. Interkommunale anlegg utløser en god del mer spillemidler. Nå har Færder sagt at de også skal utrede en svømmehall, men vi kan ikke vente med vår utredning nå, så vi håper Færder også ser nytten av å inngå et samarbeid med Tønsberg.

Vi ønsker at vi skal få en så energiriktig og miljøvennlig svømmehall som mulig, så det er viktig at utredningen også tar den delen med. Med miljøvennlig mener vi også tilgjengeligheten i forhold til kollektivtrafikk og mulighet til å kunne gå/sykle, kontra å nødvendigvis kjøre bil til svømmehallen.

Høyre oppfordret bystyret onsdag 7. desember om  å støtte den videre utredningen av ny svømmehall.

,