Lene kurste nye tillitsvalgte om hvordan vinne frem i partiet

Bak f.v: Thomas Kobayashi Berntsen, Kirsti N. Søyland, Richard Reinsberg, Geir Wegger, Bjørn Auglend og Stig Nilsen. Foran f.v: Ola Offenberg, stortingsrepresenant Lene Westgaard Halle, Fredrik Ryen , Lizzie Kværne Nilsen og Johanne Archer. (Foto: MH)

Hvordan kommuniserer vi våre politiske ideer? Dette var tema da stortingsrepresentant Lene Westgaard Halle møtte medlemmer av Politisk Utvalg i Tønsberg Høyre torsdag. Lene øste av sin kunnskap og erfaring overfor partiets nye tillitsvalgte. Og inspirerte dem til å delta i den kommende kommunevalgkampen.💙💙